Jeden z najkrajších spôsobov modlitby

Ak si nájdeme čas s Ježišom v Eucharistii, nájdeme aj recept na nájdenie úľavy, ktorú naša duša tak potrebuje. Adorácia je jedným z najkrajších spôsobov modlitby. Je to čas strávený s Ježišom ukrytým v Eucharistii. Počas adorácie je zvyčajne Najsvätejšia sviatosť a biela hostia umiestnená v zlatej alebo striebornej monštrancii. A hoci niekedy Najsvätejšiu sviatosť nie je možné vidieť, môžeme sa modliť pred Ježišom prítomným vo svätostánku.

Veriaci často strávia aspoň hodinu uctievaním. V kostoloch, v ktorých je 24-hodinová nepretržitá adorácia, existujú rozpisy, najčastejšie vo forme jednohodinových návštev, takže Najsvätejšia Sviatosť nikdy nezostane bez úcty. U jednohodinovej poklony je význam o niečo hlbší – veď to bol Kristus, ktorý sa opýtal učeníkov v Getsemanskej záhrade: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?” (Mt 26,40)

Naučme sa zostať pri Ježišových nohách

Nasledujúce tipy môžu byť užitočné pre každého, kto nemá veľa predchádzajúcich skúseností s adoráciou. Najprv nezabudnime, že sám Pán trávi túto hodinu s nami. Dovoľme mu, aby sa na nás pozeral. Začnime uctievaním. Ako uctievať? Jedným zo spôsobov je úcta na kolenách, v radosti našich sŕdc, ale konkrétny spôsob by mal byť odrazom našej lásky k blížnym.

Mali by sme sa priblížiť k Pánovi ako k ženíchovi a hľadieť naňho ako na svojho snúbenca, ktorý nás doviedol k oltáru. Alebo ako matka, ktorá pozerá na svoje novonarodené dieťa alebo ako syn či dcéra, ktorá sa po dlhej ceste vracia do rodného domu. Každý, kto sa niekedy zamiloval, dokonale pozná túžbu nekonečného pohľadu do očí milovanej osoby.

Počas adorácie by sme sa mali usilovať o túto úroveň intimity, ticha a radosti. Aj keď to sami necítime, vieme, že tak to robí náš Pán. Jeho prebývanie v našej blízkosti ho teší ďaleko viac, než by sme sa kedy mohli radovať my z jeho prítomnosti.

Prečo by sme mali pristupovať k adorácii? Aby sme sa naučili prebývať pri Ježišových nohách a vybrali si „lepšiu časť“, aby sme si naladili uši a počúvali Božie slová, a aby naše oči boli citlivé na Boží pohľad. Tiež aj preto, aby sme mohli prijať to, za čo sa modlíme k nášmu Otcovi: „Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi.

Keď zotrváme chvíľu tvárou v tvár Eucharistii, je to, akoby sme boli na audiencii u Kráľa nebies. Prečo by sme to nemali využiť a zotrvať tak?

Ako vydržať hodinu v adorácii?

Ak nevieme, čo robiť a čo povedať počas adorácie, nezabudnime, že všetky vzťahy sa začínajú túžbou zúčastniť sa a stráviť čas s niekým. Poďme pred Najsvätejšiu sviatosť, a ak je toto naša prvá adorácia, len si sadnime a kontemplujme – je tu prítomný pred nami sám Kristus. Toto je láska.

Sme povolaní, aby sme boli ako Kristus, či už v manželstve, v zasvätenom živote alebo v živote samom. Kristus dovolil, aby bol ponížený, prelial za nás poslednú kvapku krvi. My, ako padlé bytosti, sa tak nikdy nedokážeme úplne oddať. Úcta k Eucharistii, ku Kristovi, nám pomôže pochopiť, že láska je vždy službou a darom pre každého z nás. Modlime sa so svätým písmom. Prečítajme si úryvok, ochutnajme ho a pouvažujme nad tými slovami. Poprosme Ducha Svätého, aby nám pomohol vidieť, počuť a ​​porozumieť. Niekoľkokrát si prečítajme slová Biblie.

Keď sa snažíme niečo uvariť, vždy si prečítame recept, niekedy aj trikrát pred tým, než sa do práce pustíme. Takto ho časom nezabudneme. Čítanie Písma napríklad trikrát po sebe je tiež dobrým spôsobom, ako sa hlbšie zamyslieť nad slovami, ktoré k nám Boh smeruje. 

Modlime sa ruženec. Nikto nepozná Božieho Syna lepšie ako jeho Matka, ktorá nás môže naučiť pozerať na svojho Syna na kríži, či sedieť pri Jeho nohách na vrchu blahoslavenstiev a s ňou kľačať počas adorácie. Modlime sa s ňou a ona nám pomôže urobiť „všetko, čo nám povie“.

Spievajme vo svojom vlastnom srdci. Mnohí z nás nemajú talent na spev, ale môžeme spievať vo svojej hlave. Adorácia je šancou zaspievať si obľúbenú cirkevnú pieseň nášmu Pánovi (bez ohľadu na ročné obdobie) a pokojne môžeme zaspievať aj všetky slohy. Budeme môcť kráčať vo svojom vysnívanom sprievode a oslavovať Boha, akoby sme boli profesionálnymi spevákmi. Ďalšou výhodou je, že po návrate z adorácie bude pre nás ľahšie zúčastniť sa spevu v omši bez ohľadu na skladbu.

Ak nie hodina, potom koľko času?

To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?“ pýta sa Kristus. My, rovnako ako apoštoli, sa musíme prebudiť a odpovedať. Nedokážeme stráviť jednu hodinu v adorácii? Všetci sme samozrejme veľmi zaneprázdnení. V takom prípade ponúkajme Bohu aspoň 12 minút denne pred odchodom do práce alebo rovnaký čas po skončení práce. Počas týždňa tak ponúkneme Bohu v poklone 60 minút. Zistíme tiež, že prebývanie v Božej prítomnosti je ľahšie, keď ideme čoraz hlbšie do tajomstva Kristovej prítomnosti. Nech je pochválená Najsvätejšia Sviatosť!

zdroj: Aleteia

Tip na knihu: 21 spôsobov adorácie, 7 tajomstiev Eucharistie, 100 modlitieb k adorácii. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.