Čokoľvek robíte, nebuďte ako istá zbožná, ale samozvaná dáma z Ríma, o ktorej často hovorievali obhajcovia ruženca. Bola taká zbožná a horlivá, že by svojím svätým životom zahanbila aj najzbožnejšieho veriaceho v Cirkvi.

Keď sa rozhodla požiadať Svätého Dominika o radu k svojmu duchovného životu, poprosila o sviatosť zmierenia. Ako pokánie jej uložil pomodliť sa jeden ruženec, pričom jej poradil, aby sa ho modlila každý deň. Nato sa ona vyhovárala slovami, že ona sa každý deň modlí krížovú cestu, ​​nosí odev z vrecoviny, niekoľkokrát v týždni sa fyzicky trestá, často sa postí a robí aj iné skutky pokánia. Svätý Dominik ju opakovane vyzýval, aby si nechala poradiť a opäť jej odporučil ruženec, ale ona radu nevypočula. Dominik sa ju len s ťažkosťou snažil presvedčiť, aby prijala radu, ktorá sa jej moc nepáčila.

Vystrašená metódami tohto nového duchovného vodcu opustila spovednicu. No neskôr, keď sa modlila, upadla do extázy a mala videnie svojej duše, ktorá sa objavila pred Najvyšším sudcom. Svätý Michal položil všetky jej skutky pokánia a aj iné modlitby na jednu misku váh a všetky jej hriechy a nedokonalosti na druhú stranu. Váha jej dobrých skutkov však nestačila prevážiť jej hriechy a nedokonalosti.

Naplnená strachom začala kričať o milosť a prosila o pomoc Najsvätejšiu Pannu, dobrotivú zástankyňu. Panna Mária položila k dobrým skutkom ten jediný ruženec, ktorý sa žena pomodlila ako uložené pokánie. Tento ruženec bol taký ťažký, že prevážil všetky jej hriechy. Panna Mária jej pripomenula, že odmietla nasledovať rady jej služobníka Dominika a nemodlila sa ruženec každý deň.

Hneď ako žena prišla k sebe, ponáhľala sa k sv. Dominikovi, hodila sa mu k nohám a  vyrozprávala mu všetko, čo sa jej stalo. Prosila o odpustenie jej nevery a sľúbila, že ruženec sa bude modliť verne každý deň. Týmto spôsobom vstúpila do kresťanskej dokonalosti a tak konečne aj do slávy večného života.

Tip na knihu: Ako sa modliť ruženec, 10 zázrakov ruženca, 26 apoštolov ruženca, Prečo ruženec? Prečo dnes?