Všetko sa začína modlitbou. Panna Mária jej hodnotu zdôrazňuje takmer v každom posolstve, ktoré mi pri zjavení dáva.

„Len čisté srdce plné modlitby a súcitu môže cítiť lásku môjho Syna.“ (2. decembra 2005)

„Drahé deti, moje materinské srdce vás prosí, aby ste prijali modlitbu, lebo je vašou spásou! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, moje deti.“ (2. januára 2005)

„Odovzdanosťou a modlitbou si zušľachťujte telo a zdokonaľujte dušu.“ (2. apríla 2010)

„Modlite sa, aby ste boli apoštolmi Božieho svetla v tomto čase temnoty a beznádeje. Je to čas skúšky. S ružencom v ruke a s láskou v srdci sa vydajte na cestu so mnou.“ (2. marca 2012)

„Drahé deti, správna modlitba vychádza z hĺbky srdca, z utrpenia, z radosti, z toho, že hľadáte odpustenie hriechov.“ (2. februára 2011)

Krátka modlitba zo srdca je silnejšia než dlhšia, do ktorej však nevložíme srdce. Boh nás oslovuje láskou a láska je jazyk, ktorému rozumie.

Od roku 1981 som videla Pannu Máriu viac než 700-krát. Pri modlitbe ruženca sa nikdy nenudím, lebo si ju predstavujem vždy, keď hovorím Zdravas Mária. Pamätám si, že som bola ako malé dievča netrpezlivá, keď večernú modlitbu viedla stará mama Jela. Nie je vždy ľahké sústrediť sa, ale Panna Mária hovorí, že nič rodinu nespojí lepšie než spoločná modlitba ruženca.

Ak sa vám pri modlitbe myšlienky túlajú, odložte ruženec nabok a rozprávajte sa s Pannou Máriou tak, ako sa dieťa rozpráva s matkou. Povedzte jej, prečo sa neviete upokojiť. Povedzte jej, čo vás trápi.

Dajte jej všetko, čo máte na srdci, a ona vám dá to, čo má vo svojom srdci – Boží pokoj.

V minulosti som musela vieru pred komunistami skrývať a aj dnes sa modlím ruženec na prstoch. Hoci mám ruženec, obyčajne ho dám niekomu, s kým sa stretnem, a ak ma požiadajú, aby som viedla ruženec v skupine, radšej používam prsty, lebo sa bojím, že by som zrnká prepočítala.

Tento úryvok pochádza z knihy Moje srdce zvíťazí, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.