V knihe sestry Emmanuely Skryté dieťa Medžugoria sa hovorí o veľmi starom mužovi z Medžugoria, ktorý vyslovil neuveriteľné proroctvo o prameňoch vody, ktoré budú prúdiť Podbrdom.
Volá sa Matè Sego a narodil sa v roku 1901. Nikdy nechodil do školy, nevedel čítať ani písať. Pracoval na malom kúsku pozemku, spával na zemi, nemal ani vodu ani elektrinu. Bol to muž nesmierne obľúbený medzi ľuďmi v dedinke Bijakovici blízko Medžugoria. Vídali ho vždy s úsmevom a žartom na perách. Žil na úpätí hory zjavení Podbrdo. Život tohto jemného a rešpektovaného človeka, ktorého poznali všetci, je dnes navždy spojený so zjaveniami Panny Márie na tomto mieste.
Dlho predtým, ako sa vizionári začali rozprávať s Kráľovnou pokoja, Matè Sego začal popisovať nečakané udalosti, ktoré boli pre obyvateľov týchto dedín na tú dobu nemysliteľné.
Raz Matè vyslovil tieto slová: „Jedného dňa bude za mojím domom veľké schodisko s toľkými stupienkami, koľko je dní v roku. Medžugorie bude veľmi dôležité, ľudia sem prídu zo všetkých kútov sveta. Budú tu prichádzať a modliť sa. Kostol nebude taký malý, ako je teraz, ale oveľa väčší a plný ľudí. Nepojme všetkých, čo prídu. Keď bude kostol môjho detstva zbúraný, v ten deň zomriem. Bude tu veľa ciest, mnoho budov, oveľa väčšie ako naše malé domy, ktoré máme teraz. Niektoré budovy budú obrovské.
V tomto bode príbehu Matè Sego zosmutnie a pokračuje: „Naši ľudia rozpredajú svoju pôdu cudzincom, ktorí na nej budú stavať. Na mojej hore bude tak veľa ľudí, že v noci nebudete môcť spávať.
Tu sa pri jeho slovách Matèovi priatelia zasmiali a spýtali sa, či náhodou nevypil veľa grappy (alkoholický nápoj, pozn. red.). Matè však pokračuje: “Nestraťte zvyk modliť sa k Bohu za všetkých a za seba. Bude tu prameň – prameň, ktorý dá veľa vody, toľko vody, že tu bude jazero a našinci tu budú kotviť člny pri veľkej skale.
Tak, ako bolo povedané mnohými vizionármi, prorokmi, domácimi mystikmi, aj tu hovoríme o sne, ktorý prerozprával seriózny a zdravý človek. Hovorí: “Viete, mal som sen, sníval som o viditeľnom znamení, že na Podbrde bude každý, keď nastanú tie tajomstvá. Prameň, prameň vody bude prúdiť z Podbrda. Snívalo sa mi, že som na Podbrde a že z malého otvoru v skale vytekal malý prúd vody. Voda stekala z kopca a prechádzala po zemi pomedzi kamene, až kým sa nedostala do budov pri vstupe na Podbrdo, ktoré pomaly začala zaplavovať. Veľké množstvá pútnikov spolu s obyvateľmi Medžugoria začali kopať, aby odviedli vodu z budov, ale zo zdroja vychádzalo viac a viac vody, až sa zmenila na skutočný prúd. A videl som hromady pôdy, ktorú ľudia vykopali, aby odviedli vodu na cestu vedúcej k hore. A voda stekala po ceste a smerovala k rovine vedúcej ku kostolu. Na okrajoch cesty sa nachádzali davy pútnikov. Samotná voda hĺbila dno potoka, ktorý sa premenil na prúd pretekajúci poza kostol sv. Jakuba. Všetci kričali na znamenie a modlili sa na okraji novej riečky.”
Tí, ktorí načúvali slovám Matèho Sega, nechápali. V roku 1978 zbúrali kostol, ktorý stál na tomto mieste, a práve v ten deň Matè Sego zomrel. Keď sa začali zjavenia Panny Márie, za prítomnosti šiestich detí – vizionárov začali slová Matého Sega dávať zmysel a všetko bolo zrozumiteľné. Matèho Sega preto možno považovať za prvého, ktorý oznámil, že Medžugorie sa stane svätým miestom.
A práve tu je akási podoba k tretiemu tajomstvu Medžugoria, ktoré hovorí o „veľkom znamení na kopci, ktoré ľudská ruka nedokáže vyrobiť. Bude viditeľné pre všetkých a zostane tam natrvalo.” Vodné pramene v Medžugorí, rieky či loďky sa zdajú byť absurditou pre krajinu, ktorá sa vždy borila s problémom vody. Bude to znamenie? Voda, ktorá očisťuje telá a srdcia ako v Lurdoch? Budeme čakať a modliť sa. Obráťme svoje srdcia. Znamenia nie sú tak dôležité, slúžia len na posilnenie viery tých, ktorí už uverili bez toho, aby videli.

Tip na knihu: Moje srdce zvíťazí, Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria, Posledné Máriino volanie. Knihy si môžete zakúpiť na Zachej.sk.