Exorcista svedčí o Máriinej sile:

„Počas iného exorcizmu Zlý povedal: ‚Keď hovoríte »Zdravas’ Mária«, je to, akoby Ona vzala vášho ducha a niesla ho pred Otca, a to každý raz, pretože ona vás miluje ako nikto iný, berie vás hore so sebou. A keď si ty spomínaš na život Onoho (hovorí o meditácii jednotlivých tajomstiev ruženca), pre mňa je trestom znovu prežívať to, čo nám urobil Ten (nadávka), pretože prestaneš ty, začne druhý; prestane druhý, začne ďalší… Vždy sa nájde niekto, kto ho prednáša. Je to neprestajná kantiléna, v každej časti sveta. Ale pre nás je to smrteľné pozadie. So všetkými tými (nadávka) tajomstvami nám pripomínate každý raz to, čo urobil, a to nás bolíííí!‘“

Exorcista Bamonte tiež opísal, ako diabol nenávidí Fatimu a troch vizionárov:

„V súvislosti s triumfom Nepoškvrneného Srdca, o ktorom Madona hovorila vo Fatime, démon, vyslovujúc s hroznou námahou meno Mária, zvolal: ‚Vy neviete alebo aj viete, ale tomu neveríte: je to Nepoškvrnené Srdce Ma…ár…i…e, ktoré zachráni celý svet. Len jej Nepoškvrnené Srdce.‘ (…)

20. februára sa slávi liturgická pamiatka blahoslavených Františka a Hyacinty Marto. (…) Jedného dňa (…) démon, ktorý posadol tú osobu, hovoril o Františkovi: ‚Ten maličký mi dal veľa rán so všetkými tými ružencami, veľa!‘ Potom, obrátiac sa ku blahoslavenej Hyacinte, s veľkým chvením povedal: ‚A tá ďalšia, najmenšia zo všetkých, bola najhoršia. Ona je tá, čo hneď povedala: »Áno, áno! Vezmi ma so sebou. Nech trpím, stačí, aby netrpeli iní!« To povedala tá malá hlúpa. Ako to vedela? Kto ju naučil tie veci? Bola taká priehľadná, nemohol som sa jej dotknúť, taká priehľadná, takmer ako Tamtá tam!‘“

Tu je ďalšie silné svedectvo Máriinej lásky:

„My, čo sme tam boli prítomní (na exorcizme) a mohli sme vidieť reakcie démona, počuli sme ho povedať: ‚Pošli ju preč!‘ (…) ‚Ona je tu, vždy ona! Ona je kráľovná mojej bolesti! Ona ma neustále ničí. Ona nerobí nič iné, len sa modlí za vás k svojmu Synovi, a vo všetkom je vypočutá. Žiadny človek nemal dostať túto moc. (…) Prečo nás tak ponížil? Postavil nás pod všetkých.‘“

Vďaka Bohu za Pannu Máriu víťaznú!

Tento úryvok pochádza z knihy Ako oslobodiť a uzdraviť rodiny, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.