Niekedy v druhej polovici 20. storočia rozvinul otec Patrick Peyton, kňaz írskeho pôvodu, nesmierne populárny ružencový apoštolát, ktorý sa rozšíril do celého sveta. Volal sa „Ružencová križiacka výprava rodiny“ a priniesol mnoho dobrého spoločnosti aj rodinám.

Na začiatku štyridsiatych rokov začal otec Peyton svoju propagáciu ruženca tým, že napísal biskupovi Spojených štátov a povzbudil ho, aby podporoval modlitbu ruženca v rodinách. Od roku 1947 podnikal otec Peyton svoje ružencové výpravy na národnej i medzinárodnej úrovni. Zapálený ohňom túžby priniesť túto pobožnosť celému svetu cestoval do viac než 40 krajín a podarilo sa mu na modlitbu ruženca zhromaždiť najmenej 28 miliónov ľudí! A čo je ešte zaujímavejšie, v päťdesiatych rokoch dokázal dať dokopy niekoľkých známych hollywoodskych hercov, ktorí sa ruženec modlili verejne, v rádiu a národnej televízii.

Keď prišli rušné šesťdesiate roky, otec Peyton bol jedným z mála, ktorý aj naďalej mal silu pritiahnuť mnohých na modlitbu ružencovej pobožnosti. V roku 1961 v San Franciscu to bolo až pol milióna ľudí, ktorí sa modlili ruženec za arcidiecézu.

So svojou ružencovou križiackou výpravou prišiel do veľkého počtu krajín. Na modlitebných stretnutiach sústredil milióny ľudí na miestach ako Kolumbia, Brazília či Filipíny. Jeho ružencový apoštolát v týchto krajinách prekvital a často mu pripisovali zásluhy za to, že prináša mier a pozitívne zmeny.

Otec Peyton je autorom pútavých hesiel ako: „Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná“ a „Svet, ktorý sa modlí, je svetom mieru.“ Úsilie otca Peytona ostáva až do dnešného dňa neprekonané.

Tento úryvok pochádza z knihy 10 zázrakov ruženca, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.