V 17. storočí otomanskí Turci (moslimovia) opäť plienili východnú Európu a v snahe šíriť islamské náboženstvo obliehali jedno mesto za druhým. V roku 1683 sa prebili až ku kľúčovému bodu – Viedni.

Nebolo to prvýkrát, čo sa moslimovia rozhodli toto mesto dobyť, ale všetky ich predchádzajúce pokusy skončili neúspechom. Teraz sa však usilovali v Alahovom mene obsadiť mesto Viedeň s pomocou armády, ktorá mala 150 000 mužov (z toho niekoľko protestantov). Blahoslavený pápež Inocent XI. si vzal príklad z udalostí predchádzajúceho storočia a činov svätého Pia V.: aj on zvolal Svätú ligu a zveril obranu Viedne pod ochranu preblahoslavenej Panny Márie. Svätú ligu tvorili armády Poľska, Nemecka a Francúzska, ktorým velil poľský kráľ Ján Sobieski.

Ale v čase, keď sa Sobieski so svojím 40 000-členným vojskom vydával z Varšavy na 700-kilometrový pochod, Viedeň už bola v obkľúčení moslimských jednotiek. Aj napriek tomu kresťanskí vojaci odhodlane pochodovali a celú svoju výpravu vložili do rúk Ježiša a Márie. Skôr než vyšli, priviedol Ján Sobieski svoju armádu k slávnemu obrazu Panny Márie Čenstochovskej a osud celej výpravy dal pod záštitu Božej Matky.

Postup armády, spočiatku namáhavý, sa zmenil na jednu veľkú ružencovú procesiu, ktorá putovala cez polia a mestá Európy. Vojaci sa túto pobožnosť modlili každý deň, niekedy jednotlivo, inokedy vo väčších skupinkách. Keď ružencová armáda Jána Sobieskeho konečne dorazila k bránam Viedne, moslimovia ju obliehali už dva mesiace a kresťanské jednotky vo vnútri mesta zúfalo potrebovali posily. Moslimom
sa podarilo Viedeň značne oslabiť a zničenie mestských hradieb mali na dosah ruky.

Ráno 12. septembra 1683 (na sviatok Najsvätejšieho mena Panny Márie) sa Ján Sobieski zúčastnil svätej omše a zveriac svoju armádu Panne Márii vyrazil do útoku proti moslimským jednotkám. Ako sa kresťanskí vojaci nezadržateľne rútili dolu kopcom v ústrety nepriateľskej armáde, kričali: „Zachráňte nás, Ježiš a Mária!“ A Ježiš s Máriou zachránili nielen ich, ale aj Viedeň – moslimská armáda bola rozprášená v priebehu niekoľkých hodín. Ružencová Panna Mária opäť zvíťazila!

Po boji kráľ Ján Sobieski opísal pápežovi Inocentovi XI. cestu k víťazstvu a vyrozprával mu, čo presne sa v ten deň stalo. Povedal: „Prišiel som, videl som a Boh zvíťazil!“ Po návrate do Poľska sa okamžite vybral na ďakovnú púť do Svätyne Panny Márie Čenstochovskej, kde pred zázračný obraz položil zástavy, ktoré ukoristil od porazenej moslimskej armády.

Tento úryvok pochádza z knihy 10 zázrakov ruženca, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.