Počas novoročného príhovoru zdôraznil pápež František, že úcta k Panne Márii nie je len niečo, čo je pekné alebo dobré, ale je aj istou povinnosťou v živote kresťana.

“Úcta a oddanosť k Márii nie je duchovnou etiketou, je to požiadavka kresťanského života,” povedal pápež 1. januára. “Dar Matky, dar každej matky a každej ženy je pre Cirkev najcennejším darom, pretože každá je matkou a ženou. Ak sa naša viera neobmedzuje len na myšlienku alebo na doktrínu, potom všetci potrebujeme srdce matky, ktorá vie, ako si uchovať milosť Božiu a cítiť tlkot srdca všetkých dookola.” Pápež František slávil omšu v bazilike sv. Petra na slávnosť Panny Márie Bohorodičky, pričom v úvahe o sviatku zameral pozornosť na verš v Lukášovom evanjeliu, kde sa hovorí: “Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.” (Lk 2, 19). Poukázal na to, že v časti evanjelia s opisom narodenia Pána, neprehovorí Mária ani jediné slovo, jednoducho všetko si necháva vo svojom srdci a premýšľa o tom.

“A čo sa máme naučiť z jej mlčania? Udržme svoju dušu v tichosti tak, ako niekedy ostávajú naše ústa v tichosti. Nenechajme si dušu skorodovať konzumným štýlom života, pobláznením z reklám, prúdom prázdnych slov a vlnami prázdneho tárania a hlasného kriku. Pri pohľade na jasličky musíme zmĺknuť. Pri pohľade na jasličky zistíme, že sme milovaní a až vtedy si môžeme vychutnať skutočný zmysel života,”pokračoval.

“Keď sa takto pozeráme v tichosti, necháme Ježiša prehovárať do nášho srdca. Jeho slabosť umenšuje našu pýchu, jeho chudoba je vzorom pre naše vonkajšie prejavy a výzor, jeho milá láska sa dotýka našich zatvrdnutých sŕdc. Toto je to tajomstvo Márie a v tomto zmysle by sme sa ju mali snažiť takto napodobňovať. Nie tak, že budeme uzatvárať naše srdcia zo strachu alebo úzkosti, ale tak, že všetko budeme odovzdávať Bohu a prežívať všetko s Ním.

Pápež poznamenal, že keď začíname nový rok, je vhodné, aby sme ako kresťania začali odznova, zanechávajúc za sebou všetku záťaž a batožinu a začínajúc od toho, čo je skutočne dôležité. “A dnes, máme pred sebou počiatočný bod: Božiu Matku. Mária chce presne to, čo Boh chce od nás. Aby bola jeho Cirkev matkou, ktorá je jemná a pokorná, chudobná v materiálnych veciach a bohatá v láske, bez hriechu a zjednotená s Ježišom, nechávajúc pôsobiť Boha v našich srdciach a blížneho v našich životoch. Dnešné sviatky nám hovoria, že ak chceme ísť dopredu, musíme sa vrátiť späť: začať znovu od jasieľ, od Matky, ktorá drží Boha v náručí,” povedal.

V posolstve pred modlitbou Anjel Pána vysvetlil pápež, ako Mária plní špeciálnu funkciu, je sprostredkovateľkou medzi svojím synom Ježišom a každým, kto trpí. Prihovára sa, vedomá si toho, že ako matka môže skutočne odovzdávať Synovi potreby ľudí, najmä tých najslabších a najviac znevýhodnených.”

“V tento deň sa tiež slávi Svetový deň pokoja,” povedal pápež a vysvetlil, že tohtoročná téma Migranti a utečenci: muži a ženy hľadajúci mier sa týka práve tých najslabších a najviac znevýhodnených. “Nezhášajme nádej v ich srdciach; nepotláčajme ich očakávania pokoja! Prosme Pána, aby sme v tomto novom roku pracovali s veľkodušnosťou, aby sme spolu vytvárali svet, ktorý je štedrejší a chápavý.”

zdroj: Catholic News Agency

Tip na knihu: Posledné Máriino volanie