Keď je dokonalosť vaším cieľom, narobíte viac škody než osohu. Existuje niečo ako dokonalý svet, perfektný manžel alebo dokonalá práca? Takmer každý vám dá odpoveď okamžite: ​​rozhodne nie. Napriek tomu je pre nás pomerne bežné, že sa sami vyčerpávame hľadaním niečoho, o čom racionálne vieme, že neexistuje.

Ideál dokonalosti do nás vštepujú už vo veľmi mladom veku. Používajú sa pritom výrazy: „Viem, že by si to mohol urobiť lepšie.” alebo “Viem, že od teba možno očakávať oveľa viac.“ alebo „Nespokoj sa s priemernosťou.“ Tieto slová našich učiteľov a rodičov nás majú motivovať, aby sme vynaložili všetko úsilie, rozvinuli náš plný potenciál a vykonali kus dobrej práce.

Ich zámer je síce dobrý a vo všeobecnosti pomáha mnohým deťom zvýšiť motiváciu, presadiť sa a podrásť. V prípade niektorých iných detí takáto veta posilní zas ich konkurenčný boj a zvýši ich túžbu po prvenstve. V iných prípadoch však môžu takéto slová udusiť jedinca a poznačiť jeho detstvo či dospievanie. A tak sa honba za dokonalosťou stáva ich cieľom, za ktorým sa ženú vo všetkých oblastiach svojho života.

Je ťažké priznať si, že hľadáme dokonalosť, pretože verní perfekcionisti sa pokúšajú bagatelizovať leitmotív svojho života a samozrejme nepovažujú to za problém, pokiaľ im to niekto neukáže alebo kým sa neprejavia rôzne úrovne úzkosti či depresie. Ospravedlňujú svoj perfekcionizmus tým, že hovoria: „Nie som perfekcionista, len mám rád, keď sa veci robia poriadne.“ alebo „Nie je to až taký problém, som len zodpovedný.

Naučme sa rozpoznať perfekcionizmus

Nuž poďme sa pozrieť na niekoľko charakteristík, ktoré definujú človeka s tendenciou hľadať dokonalosť egocentrickým spôsobom, a ktorý môže dokonca skončiť s rozvíjajúcimi sa poruchami správania:

  • nadmerná sebakontrola, pokiaľ ide o to, čo cítite a čo robíte. Vyhodnocujete svoje pocity a správanie znova a znova a strážite svoje spontánne emócie, pretože sa veľmi znepokojujete premýšľaním, či je správne, náležité alebo obozretné ukazovať pocity šťastia, smútku či hnevu v danom momente.
  • pevnosť a neistota pri rozhodovaní. Hľadáte úplnú istotu pri čo najlepšom rozhodovaní a veľa času a energie vynakladáte na vyhodnocovanie každej alternatívy. Nedokážete prijať myšlienku, že urobíte chybu.
  • Čiernobiele myslenie. Perfekcionizmus a nadmerný idealizmus často súvisia s prísnymi psychickými štruktúrami. Ste presvedčení, že ide o všetko alebo o nič. Vo vašej mysli sú veci dobré alebo zlé, dokonalé alebo nedokonalé. Okrem toho vnímate ako katastrofu všetko to, čo je zlé alebo nedokonalé.
  • Silný zmysel pre povinnosť a disciplínu. Máte tendenciu plánovať každý krok na dosiahnutie svojho cieľa. V tejto súvislosti vynakladáte čo najväčšie úsilie a investujete veľa času. Preto je pre vás veľmi ťažké pracovať na rôznych cieľoch súčasne.
  • Nedokážete zveriť povinnosti iným alebo požiadať ich o pomoc. Vždy nájdete chybu – veľkú alebo malú – v tom, čo robia iní, pretože si myslíte, že ste jediný, čo robí veci správne.

V dôsledku vyššie uvedeného zažívajú takíto pacienti vysokú úroveň úzkosti. Ich perfekcionizmus je spojený s neistotou a nedostatkom dôvery. Nikdy nie sú spokojní s výsledkami svojej práce a odmietajú akceptovať akúkoľvek chybu či nedokonalosť. Pokladajú to za osobnú nedokonalosť. Ich správanie sa môže stať skostnatené s tendenciou neustálej kontroly. Patologický perfekcionizmus je však ťažko identifikovateľný ako taký, pretože je zamieňaný s pocitom nadmernej zodpovednosti. Začíname sa ním seriózne zaoberať len vtedy, keď sa u osoby prejavujú zdravotné problémy – jeho telo samé nedokáže situáciu zvládať, premáha sa nad rámec toho, čo je rozumné. Je zrejmé, že to má negatívny vplyv na fyzickú a emocionálnu úroveň, ktoré tak ovplyvňujú profesionálny, spoločenský, rodinný a osobný život. Celá situácia vyústi do stavu, keď práca takéhoto človeka začne byť menej efektívna než to, čo sa očakáva.

Čo sa skrýva za týmto hľadaním dokonalosti?

Mnoho ľudí so sklonom k perfekcionizmu oplýva silnými osobnými, profesionálnymi, sociálnymi a etickými názormi, ktoré namiesto toho, aby fungovali ako vodcovské svetlo, sa stali „zapuzdrenými“ v osobnosti týchto ľudí ako zástrčka, blokujúc a skrývajúc tak iné aspekty ich osobnosti, ktoré si nechcú priznať. Tieto skryté aspekty často spôsobujú psychické utrpenie, pretože aj keď sa ich možno snažíme skryť v najhlbšej časti našej mysle, nikdy nezmiznú.

Všetci môžeme trpieť určitým stupňom nezdravého perfekcionizmu. Dnešný rytmus života si vyžaduje čoraz viac zhonu, vyššiu efektivitu a viac výsledkov. Rozvíjame rutinu, ktorá sa prenáša do našich životov v podobe akýchsi pretekov, keď sa čoraz ťažšie dosahuje kombinácia rýchlosti a správneho rozhodnutia. Nemáme dostatok času a napriek tomu sa zdá, že dokonalosť sa stáva cieľom, ktorý musíme dosiahnuť za každú cenu. Napriek tomu, a hoci to znie paradoxne, dokonalosť nie je vždy dokonalá, pretože často môže skončiť väčšími nepríjemnosťami než výhodami pre naše fyzické a duševné zdravie.

Zdravé hľadanie dokonalosti

Hľadanie dokonalosti a zlepšovanie samého seba je zdravé, dobré a nevyhnutné, ak k nemu pristupujeme s vyváženým spôsobom. Keď nám Ježiš v Matúšovom evanjeliu hovorí: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Nebeský Otec“ (Mt 5, 48), nemá tým na mysli prehnaný egocentrizmus niekoho, kto hľadá dokonalosť ako cieľ. Práca smerom k modelu dokonalosti a presadzovanie tohto ideálu v celom našom živote dokáže zdravo podnecovať vtedy, keď ho používame ako prostriedok na zlepšenie nášho vlastného života i života ľudí okolo nás.

Aby sme dosiahli dokonalosť, musíme sa poučiť z našich chýb.

Každá ľudská bytosť má právo urobiť chybu, pretože pochybenie je súčasťou našej životnej skúsenosti a prostredníctvom našich chýb sa môžeme naučiť dozrievať a zlepšovať sa vo všetkých aspektoch nášho života. Problémom teda nie je hľadanie dokonalosti, ale motivácia, ktorá nás k tomu vedie. Hľadanie dokonalosti môže byť veľmi pozitívne, ak tak robíme pre svoje vlastné dobro a dobro iných, alebo ak tak činím s duchovným rozmerom, ktorý dáva zmysel všetkému, čo robíme, bez toho, aby sme sa sústredili len a len na seba.

Tip na knihu: 120 zamyslení s Teréziou z Lisieux, Päť minút s Bohom, Krok za krokom k svätosti s Františkom Saleským. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.