Kombináciou jedinečných zdrojov vyskytujúcich sa po celom svete v priebehu času môžeme zostaviť plán tejto vesmírnej a duchovnej udalosti: 

Od blahoslaveného pápeža Pia IX., svätého Edmunda Campiona a od nikoho menšieho než Ježiša a Márie sa dozvedáme, že osvietenie svedomia bude priamym zásahom Boha, „veľkým zázrakom, ktorý naplní svet úžasom“. „Bude to hrozné, bude to malý súd.“ Vtedy Boh „odhalí svedomie všetkých ľudí a vyskúša každého človeka každého náboženstva“. „Zázračné duchovné ohnivé jazyky očistia srdcia a mysle všetkých, ktorí sa uvidia v Božom svetle a budú prebodnutí ostrým mečom jeho božskej pravdy“ (MK 26. 5. 1996). V dôsledku toho budú mnohí konať pokánie a budú spasení.

Od ďalších katolíckych osvietených ľudí až po dnešok sa objavuje podrobný opis varovania:

Tiene spočiatku prestanú byť tieňmi a namiesto toho sa stanú najstrašnejšou tmou, ktorá zakryje slnečné svetlo. Nebudú svietiť ani hviezdy a mesiac. Potom sa osvieti klenba oblohy zrážkou dvoch nebeských telies, čo spôsobí dunivý zvuk a osvieti celú zem. Nastane panika. Deň bude jasnejší ako obvykle a noc bude svietiť ako deň. Potom sa Ježiš zjaví na oblohe na svojom kríži – nie vo svojom utrpení, ale vo svojej sláve. Toto Pánovo znamenie bude viditeľné vo všetkých častiach sveta bez ohľadu na to, kde sa kto bude nachádzať. Z otvorov po oslávených ranách na Ježišových rukách, nohách a boku dopadnú na celú zem žiarivé lúče lásky a milosrdenstva.

Tieto lúče svetla budú obsahovať „plameň lásky“ Najsvätejšej Matky a na jej príhovor zasiahnu duše: „Pre chýbajúcu vieru vstúpi zem do temnoty, no zažije i veľkú dávku viery,“ povedala Panna Mária prostredníctvom Elizabeth Kindelmannovej (1913 – 1985) z hnutia Plameň lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktoré schválili biskupi na celom svete. „V tej temnej noci nebo a zem osvieti plameň lásky, ktorý ponúkam dušiam.“ Ďalej hovorí: „Je taký veľký, že ho už v sebe nemôžem ďalej udržať. Zasiahne vás svojou výbušnou silou. Keď sa vyleje, moja láska zničí satanskú nenávisť, ktorá poškvrňuje svet. Bude oslobodené najväčšie množstvo duší. Nič také predtým neexistovalo. Toto je môj najväčší zázrak, ktorý urobím pre všetkých.“

Keď sa tento plameň dotkne zeme, všetko sa zrazu zastaví. Lietadlo letiace medzi oblakmi sa zastaví vo vzduchu. Futbalista, ktorý beží po ihrisku, sa zastaví. Všetci a všetko na zemi zamrzne, akoby sa zastavil čas. Napriek tomu v nasledujúcich piatich až pätnástich minútach všetci ľudia, či už sú to moslimovia alebo ateisti, mentálne nespôsobilí alebo zdraví, mladí alebo starí, uvidia hriechy svojho života. Uvidia dobro, ktoré neurobili, a  zlo, ktoré urobili. Každý sa ocitne úplne sám, bez ohľadu na to, kde sa bude v tom čase nachádzať. Zažije svoj vlastný osobný zážitok s Bohom a okolitý svet pre neho prestane existovať. Kríž zostane na oblohe sedem dní a sedem nocí.

Od začiatku 20. storočia až po súčasnosť podalo nebo ďalšie informácie a podrobnosti o tejto jedinečnej udalosti. 2. augusta 1934 povedal Ježiš svätej Faustíne Kowalskej o vesmírnej povahe osvietenia, ktoré by malo prísť pred dňom spravodlivosti: „Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi. Vtedy sa objaví na nebi znak kríža a z otvorov, kde boli prebodnuté ruky a nohy Spasiteľa, (bude) vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem“ (Denníček, 83).

Matúšovo evanjelium tiež hovorí aj o tomto okamihu, ktorý mnohí nechápu:

„Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý“ (Mt 24,29 – 31).

Tento evanjeliový úryvok nám hovorí, že „všetky kmene zeme budú nariekať“. Varovanie je zachytené aj v symbolickom jazyku šiestej pečate v Zjavení apoštola Jána:

„A keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie; slnko sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv; nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zhadzuje svoje nezrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor; nebo sa stiahlo, ako keď sa zvinie kniha, a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. Králi zeme i veľmoži a vojvodcovia, boháči a mocní, všetci otroci aj slobodní ukryli sa v jaskyniach a horských bralách, a volali vrchom a bralám: ‚Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom, lebo prišiel veľký deň ich hnevu; a kto bude môcť obstáť?‘“ (Zjv 6,12 – 17)

Svätý Ján nám hovorí, že všetko bude úplne temné. Slnko sčernie, hviezdy zmiznú a zem sa otrasie. „Všetci otroci aj slobodní,“ čo znamená všetci ľudia, sa budú chcieť vyhnúť Božej tvári a Baránkovmu hnevu. Kto je Baránok? V predchádzajúcej kapitole Knihy zjavenia svätý Ján hovorí: „Videl som Baránka, ktorý stál, akoby bol zabitý.“ Baránok je Kristus vo svojom ukrižovanom stave. Obyvatelia zeme budú kričať a hľadať ochranu pred Božou tvárou, čo znamená pred očami Pána, ktorý vidí ich hriech, lebo budú mať kolektívny pocit, akoby stáli pred svojím osobným súdom. To sa stane v ten „veľký deň“ a mnohí budú mať pocit, že „to nevydržia“.

V jednom zo zjavení v Heede v Nemecku (1945) Ježiš povedal, že keď dôjde k malému súdu, „zem sa bude triasť a nariekať“. Ale prečo? Prečo tu bude nariekanie? Odpoveď prichádza prostredníctvom mnohých hlasov, napríklad od vizionárky a stigmatičky Luz de María de Bonilla, ktorá v súčasnosti žije v Argentíne a ktorej posolstvá dostali cirkevné schválenie. V posolstve z 22. novembra 2014 Ježiš povedal: „Moji milovaní ľudia, čoskoro príde spytovanie svedomia… Akékoľvek pohyby prestanú, pretože na zemi zavládne ticho. Budete počuť iba nárek tých, ktorí konajú pokánie za svoje hriechy, ktoré spáchali, a ja prídem so svojou láskou ešte raz privítať svoje stratené ovce.“

Boh Otec veľmi podrobne odhalil malý súd Matthewovi Kellymu, známemu katolíckemu rečníkovi a autorovi, ktorý sa narodil v Austrálii a teraz žije v Ohiu, a o. Michelovi Rodriguovi, zakladateľovi a rehoľnému predstavenému The Apostolic Fraternity of Saint Benedict Joseph Labre v  kanadskom Quebecu. Prostredníctvom Matthewa Boh Otec povedal: „Bude to bolestivé, veľmi bolestivé, ale krátke. Uvidíte svoje hriechy. Uvidíte, ako veľmi ma každý deň urážate… Súd je to najlepšie slovo, akým ho vy ľudia môžete opísať, ale bude to skôr takto: uvidíte svoju osobnú temnotu v kontraste s čistým svetlom mojej lásky.“ Prostredníctvom o. Michela a Luz de María Pán povedal, že budú odhalené aj hriechy, ktoré boli vyznané vo sviatosti zmierenia, ale tieto budú prežívané inak. Jedna vec je vyznávať hriechy slovami; druhá je vidieť ich skrze svetlo pravdy a vnútorne pocítiť, ako tieto hriechy boleli Ježiša, zranili druhých a v priebehu času šírili svoje ničivé účinky.

Tento úryvok pochádza z knihy Varovanie, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.