Cítite viac pokušenia ako obvykle? Pôst je práve tým obdobím.

Tu Pán povedal satanovi: “Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!” A satan sa vzdialil spred Pánovej tváre. (Jób 1,12)

Ježiš bol pokúšaný na púšti. A pôst je časom púšte. Podľa katechizmu sa počas “slávnostných štyridsiatich dní pôstu Cirkev každoročne zjednocuje s Ježišovým tajomstvom na púšti”. Takže dáva zmysel, že v tomto čase by sme mohli cítiť viac pokušenia. Ale Boh nedovoľuje nič, čo by nemohol použiť pre dobro. Môže dokonca použiť pokušenie a útoky od diabla, aby sme sa obrátili, zmenili a stali sa svätými. Tu sú niektoré útoky a vysvetlenia, ktoré by sa mohli počas pôstu objaviť. Zažili ste niekto z týchto pokušení počas pôstu?

  1. Pokušenie rozptýlenia

Čistota srdca alebo chcieť len jedno. – Søren Kierkegaard
Pôstny čas sa môže veľmi rýchlo stať obdobím, keď môžeme robiť príliš veľa vecí alebo vôbec nič. Diabol chce, aby sme sa buď utopili v pokániach, alebo sa cítili okamžite znechutení a vzdávali sa. Pôstna doba by však mala byť o Bohu, nie o našich aktivitách, hoc by sme ich vnímali ako prospešné. Lepšie je požiadať Boha, aby nám pomáhal zamerať sa v tomto čase na jednu kľúčovú vec a aj napriek našim zlyhaniam ho žiadať o milosť vytrvať.

  1. Pokušenie súdiť

Pýcha zmenila anjelov na diablov. Pokora robí z ľudí anjelov. – Svätý Augustín
Ak sme prirodzene vytrénovaní alebo silnejší od tých, ktorí sú okolo nás, je tu pokušenie stráviť pôst tľapkaním sa po vlastnom chrbáte a v priaznivom svetle sa porovnávať s inými. To je presne, čo chce diabol. Chce, aby sme si mysleli, že sme lepší než ostatní a aby sme rástli v pýche. A práve kvôli tomu by sme mali činiť pokánie. Ak máme takúto tendenciu alebo ju v pôste zažívame, najlepším prostriedkom je vybrať si pokánie, ktoré je vo svojej podstate nemožné dosiahnuť úplne a dokonale, a ktoré spochybní našu tendenciu k pýche. Tak zistíme, že pôst nie je o tom byť dokonalým. Musíme si uvedomiť, že aj s bežnými darmi, ktoré nám dal Boh, sme stále hriešni a hojne potrebujeme milosti.

  1. Pokušenie k seba-zlepšeniu

Pôstny čas sa môže veľmi rýchlo zvrhnúť na zredukovanie váhy alebo skoncovanie s nejakým zlým zvykom, ktorý otravuje náš život, lebo nám bráni priblíženiu k Bohu. Diabol by bol veľmi rád, keby bol pôst čisto iba o nás. Ale o tom pôst nie je. Istý kňaz povedal na túto tému: “Pôstna doba je … o tom, že zlyháte v neúspechu, že sa už tretí týždeň trápite v ťažkostiach, siahate po klincoch a tŕňoch koruny… Ale neskôr aj tak zaprieme Ježiša za pár kúskov striebra, pohody, sebectva, lásky k sebe samému.” No hneď v tom okamihu padnime na kolená, zdvihnime ruky k nebu a povedzme: “Pane, toto sám nezvládnem! Pane, pomôž mi! Som tak zlý v láske!” Sme majstri v láske k sebe samým a zlí v láske k iným. Preto je dôležité vybrať si pokánie, ktoré nám pomôže vyrásť v nezištnej láske.

  1. Pokušenie rozdelenia

“Odkiaľ pochádza rozdelenie? Od diabla! Utekajte od vnútorných bojov, prosím!” povedal pápež František. Rozdelenie je jedným z najobľúbenejších nástrojov diabla v jeho “bedničke s nástrojmi”. Miluje, keď môže rozsievať rivalitu, zmätok, žiarlivosť, hnev a paranoju medzi kresťanmi. Chce, aby sme vnímali iných kresťanov ako nepriateľov, než aby sme uznali, že jediným skutočným nepriateľom medzi nami je on (a niekedy sme to my sami, ak ho necháme pracovať v nás).
Samozrejme, počas pôstu sa môže diabol pokúšať podnietiť rozdelenie v našich domovoch, v našich farnostiach a dokonca aj online. Ak čítame na internete materiály z rôznych zdrojov, naskytuje sa otázka: “Pomohol mi tento článok či status milovať svojich blížnych viac alebo ma zaviedol skôr k rozdeleniu?”
Nedávno zosnulý sudca Najvyššieho súdu a verný katolík, Antonin Scalia, kedysi povedal: “Útočím na myšlienky. Neútočím na ľudí.” Toto je povahový znak. A je to rozdiel, ktorý sa čoraz viac vytráca z našej spoločnosti. Ak to, čo čítate alebo píšete on-line, útočí na ľudí, a nie na jednotu v kresťanskej láske, môže to byť nástroj diabla, ktorý vás (a iných) odrádza od rastu v duchovnom živote.

  1. Pokušenie znechutenia

Pokušenia, odrádzanie a nepokoje sú tovarom, ktorý ponúka nepriateľ. – Sv. páter Pio
Diabol nechce nič iné, než aby sme boli takí mizerní ako on. A vie, že ak sa cítime znechutení, budeme možno menej spolupracovať s Božou milosťou. Takže počas pôstneho obdobia nás diabol môže pokúšať, aby sme sa vzdali života v duchu pokánia. Môže nám nanútiť pocit, že neustále zlyhaváme. Vec je taká, že nikto nie je “dokonalý” v období pôstu. Ak si myslíte, že ste dokonalí, nevybrali ste si správne pokánie. Takže ak sa cítime odradení, je tu príležitosť poďakovať Bohu s radosťou v hlase, že nás zachránil pred našou priemernosťou a hriechom. Nemá zmysel sa znechucovať, ak skutočne veríme evanjeliovému posolstvu. Práve v pôstnom období si uvedomujeme, že Ježiš zomrel, ale tiež že vstal zmŕtvych a dáva nám radosť a milosť, aby sme sa mohli zmeniť. A za to ďakujme Bohu!

Tip na knihu: 40 dní duchovného boja, Uzdravujúci pôst duše, Duchovný boj a rozlišovanie duchov, Nepriatelia spásy: Telo, svet a diabol, Posolstvá vytrvalosti na Pôstne obdobie