Ak máte s každým dňom čoraz menej nádeje, prečítajte si tento text.

Páter Pio dostal od Boha zvláštne dary: rozlišovanie stavu duše a schopnosť čítať v svedomí ľudí, zázračné uzdravovania, bilokáciu, dar sĺz, vôňu ruží, ktorá sa okolo neho rozvíjala a predovšetkým stigmy na nohách, rukách a boku, ktoré mal po dobu 50 rokov.

Svätý kapucín po celý život napísal tisícky listov ľuďom, pre ktorých bol duchovným vodcom. Tieto listy sú zdrojom praktickej kresťanskej múdrosti, stále veľmi aktuálnej.

Inšpirácie pre ľudí trpiacich, smutných, v beznádeji, strachu:

  1. Ak môžete hovoriť s Pánom v modlitbe, porozprávajte sa s Ním, chváľte Ho. Ak nemôžete hovoriť kvôli únave, zmätku v duši, buďte pripravení Mu slúžiť. Zostaňte v pokoji a urobte gesto, ktoré ukazuje Váš rešpekt. Pán Vás uvidí a Vaša prítomnosť bude pre Neho príjemná. Požehná ticho, ktoré mu obetujete a nájdete pokoj a útechu, keď Vás vezme za ruku.
  1. Čím viac zažívate horké – ťažké chvíle, tým viac lásky dostávate.
  1. Boh chce odhaliť svoju všemohúcnosť vo Vašej bezmocnosti.
  1. Nádej je pochodeň osvetľujúca cestu zúfalstva.
  1. Vo chvíľach nepokoja, vášní a ťažkých chvíľ, keď sa šťastie od nás odvráti sme podporovaní nádejou nekonečného Božieho milosrdenstva.
  1. Celú svoju vieru vkladajte výlučne v Boha.
  1. Modlitba je naša najsilnejšia zbraň. Je to kľúč, ktorý otvára srdce Božie.
  1. Vo chvíľach depresie ste ako vták, ktorý si stavia hniezdo na stožiaroch lodí. Aj v tejto neistote sa povzneste nad zem Vašou mysľou i srdcom, čím bližšie k Bohu, ktorý Vám poskytne útechu a silu, aby ste vytrvali počas skúšok.
  1. Čím väčšia je intenzita satanových útokov, tým bližšia je Bohu Vaša duša.
  1. Pamätajte – nebudete vyhrávať bitky, keď sa nebudete modliť. Výber je na Vás.

Tip na knihu: 365 dní s Pátrom Piom, Keď zomrie náš milovaný, Lazár, poď (von)!. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.