Pokiaľ ide o jasnovidcov, veštice či vykladačov kariet, diabol je tu prítomný do detailov. Dokonca aj ten najskeptickejší z nás sa niekedy udiví, ako dokáže jasnovidec alebo médium rozoznať dôverné detaily o živote človeka. “Ako to môže o mne všetko vedieť?” V skutočnosti je to jednoduchšie, než si myslíme. Akonáhle sa človek zoznámi s démonickými silami, odpoveď je úplne jasná. New York Times sa pustil do témy tohto temného predmetu záujmu už pred niekoľkými týždňami v článku, v ktorom sa objavili ľudia, ktorí konvertovali po tom, čo im im jasnovidci poskytli rôzne úžasné odhalenia o sebe.

Napríklad, isté jasnovidecké médium – osoba, ktorá hostila skupinové sedenie – sa priblížila k jednej z účastníčok a povedala jej, že jej zosnulá matka jej chce poradiť, ako zariadiť miestnosť v ich dome. Príjemkyňa tohto posolstva bol vydesená, pretože skutočne prerábali dom a niektoré detaily, ktoré táto osoba poskytla, boli skutočne na mieste. „Ako to mohla vedieť? Teraz verím,“ zvolala žena.

Ďalšia žena, ktorá sa vyjadrila k článku, napísala: „Išla som prvýkrát k veštici, aby som jej dokázala, že podvádza, až kým mi nepovedala všetko, čo som si predtým napísala v žiadosti o zamestnanie, a to doslova. A presne mi povedala, čo som urobila doteraz vo svojom živote, ktorý bol priesečníkom 3 polí, ktoré nemohla len tak nejako uhádnuť. Jedného dňa sa naučím podstatu toho zvláštneho sveta, ktorý umožňuje ľuďom vidieť, čo iní nemôžu.

Ako úžasné sa tieto zjavenia môžu zdať, tak nie sú ani trochu záhadné pre každého, kto chápe, akú moc má tu Satan a ako ju využíva. Napríklad z Písma a tradície vieme, že satan je anjel, ktorý je nadprirodzenou bytosťou. Svätý Tomáš Akvinský, jeden z najbrilantnejších mysliteľov v našej histórii, dostal od Boha najväčšie množstvo informácií o anjeloch. Hovorí, že najvýraznejšími znakmi anjela sú jeho vznešené znalosti a inteligencia. Teológovia ich často označujú ako „mysle“ alebo „intelektuálne bytosti“. Majú tak úžasnú inteligenciu, že dokážu porozumieť jedným pohľadom celému vednému odboru.

Kardinál Lepicier vo svojej knihe The Unseen World (Neviditeľný svet) vysvetľuje, že tento jeden pohľad môže zachytiť celú vednú oblasť tak, ako keď náš pohľad zachytí peknú scenériu. To, čo sa postupne učíme, okamžite poznajú. Napríklad, keď sa pozerajú na telo, okamžite o ňom vedia všetko, dokonca až do DNA.

Je samozrejmé, že táto ich schopnosť poznať (a mnoho ďalších fantastických vlastností, ktoré nie sú nevyhnutne dôležité pre tento článok) ich úplne uschopňuje vidieť, ako oná žena prerábala svoj dom alebo akú inú informáciu uviedla v žiadosť o zamestnanie.

Pre démona je len bonusovou úlohou odovzdávať tieto informácie dôverčivému veštcovi, ktorý sa už otvoril jeho vplyvom. Ponaučením z tohto príbehu je, že niektorí jasnovidci skutočne majú schopnosť poznať rôzne intímnosti a inak nepoznateľné fakty o životoch cudzích ľudí, ale tam, kde tieto informácie získavajú, je niečo, čo by malo zalarmovať kresťana, ktorý takéto veci rozlišuje. Všetci musíme rozvíjať postoj rozlišovania, ktorý uverejnil istý pán v komentári k článku denníku Times.

„Pred niekoľkými rokmi som kráčal po Robson Street vo Vancouveri. Zastavil ma istý jasnovidec a spýtal sa ma: „Chcete prečítať z kariet?“ Odpovedal som: „Ako to, že ešte nepoznáš moju odpoveď?“

Modlitba proti útokom diabla

Ó, večný Bože Otče, v spojení s Tvojím Božským Synom a Duchom Svätým a skrze Nepoškvrnené Srdce Márie, Ťa prosím, aby si zničil moc svojho najväčšieho nepriateľa – zlých duchov. Zvrhni ich do najhlbších priepastí pekla a navždy ich tam spútaj reťazami! Ujmi sa svojho kráľovstva, ktoré si stvoril a ktoré je právom Tvoje.
Nebeský Otče, vládni nám skrze Najsvätejšie Srdce Ježiša a Nepoškvrnené Srdce Márie.
Túto modlitbu sa modlím z čistej lásky k Tebe, s každým úderom môjho srdca a s každým mojím nadýchnutím. Amen

Tip na knihu: Nebezpečenstvo mágie, Ničivá sila okultizmu, Zhubný špiritizmus. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.