Rozkvitnutá na snehu

Spomienka sv. Rity, ktorá spadá na 22. mája, je jedným z najšťastnejších dní v mnohých farnostiach sveta. Veriaci prinesú na slávnostnú omšu často plnú náruč rôznofarebných ruží, ktoré sú považované za kvety ich milovanej patrónky v ťažkých a beznádejných situáciách.

Podľa legendy niekoľko mesiacov pred smrťou, sv. Ritu, ktorá už bola vážne chorá, navštívila jedna zo sesterníc v kláštore. Na rozlúčku od sv. Rity počula požiadavku: „Choď do záhrady môjho detstva a prines mi z nej ružu“. Sesternica si myslela, že je to blúznenie z horúčky. Bolo to v zime, uprostred chladného januára v horách talianskej Umbrie. Absurdné!

Nemohla splniť jej prosbu, aj keď si to zo srdca želala. Čo ju však prekvapilo, keď o pár dní neskôr prechádzala okolo spomenutej záhrady panstva Lotti v obci Roccaporena uvidela škvrnu na bielom koberci snehu. Priblížila sa a áno, bola to skutočne krásna, kvitnúca ruža! Prosba sv. Rity bola vypočutá od Boha a prekonala všetky prírodné sily.

Zoznámte sa so svätou Ritou

Podľa tradície je Rita symbolickým príkladom Božej lásky. Pokorná Kristova priateľka, ktorá mu zo slobodnej vôle pomáha s Jeho krutým utrpením a odmietaním od ľudí. Zdá sa, že Boh nemôže nič sv. Rite odmietnuť. To by boli skvelé správy, pretože Bohu nič nie je nemožné..

Ruža sa stala symbolom účinného príhovoru svätice. Rita je tiež známa svojou podporou v malých záležitostiach každodenného života. Je to fenomén nie toľko známy, ale obľúbený. Je to autentický jav.

Cieľom kresťanského života je stretnutie s Bohom, spása duše. Dobrá správa bola zjavená Ježišom, On nás zachraňuje. Jeho kríž je našou nádejou. Je to On, kto nám pomáha nosiť naše vlastné kríže.

Sila príhovoru sv. Rity

Sila príhovorov sv. Rity je potvrdená mnohými svedectvami, oficiálnymi, ktoré sú zapísané, ale i tými, ktoré vypočutí ľudia nosia v sebe. Možno sa však niekedy oplatí požiadať napríklad o silu charakteru, ktorá nám umožní odpustiť? Ako odpustila Rita vrahom svojho manžela. Chcete dostať ľudí z konfliktov, zranení? Ako sa podarilo Rite zosúladiť rodiny, ktoré sa navzájom vraždili niekoľko generácií. Dať ostatným nádej? Svätá Rita ju nikdy nestratila. Nádej nie je matkou bláznov, je sestrou viery a lásky. Kto stratil nádej, nikdy nebude chápať Boha a nekonečnú Božiu lásku k svojmu stvoreniu.

Svätá Rita sa preslávila zázrakmi ihneď po svojej smrti. Nezanechala žiadny denník ani list. Storočia jej obľúbenosť spočívala v legendách, ktoré preniesli z úst do úst zbožní ľudia. Niektoré sú krásne, rovnako ako tá s ružou. Iní falšovali jej obraz, ukazovali ju hlavne ako pasívnu obeť svojho manžela – monštrum, ktorého utrpenie je na pokraji masochizmu.

Preto sme pre vás pripravili kvíz, ktorý vám pomôže spoznať ju lepšie. Mohol by si obdivovať niekoho, prosiť ho o pomoc, ďakovať mu celým svojím srdcom bez toho, aby si vedel, kto to bol?

Zaujímavosti o svätej Rite:

 1. Sv. Rita ako jediná katolícka svätica mala na čele stigmu z tŕňa Kristovej tŕňovej koruny od r. 1442 až do smrti.
 2. Kongregácia Augustiniánok odmietla sv. Ritu prijať do kláštora, 4 roky, zo strachu z vendety nepriateľských rodov, ktoré zabili jej manžela.
 3. Manžel sv. Rity, Paolo, ju zneužíval a ponižoval, čo je potvrdené nápisom na rakve svätice: „maritu feroce“, teda „násilný, neľútostný manžel“. Jej manžel bol vojak a mal „taliansky temperament“. Po renovácii rakvy sa ukázalo, že nápis obsahuje slová „tantu feroce“, teda veľmi prudký. Z kontextu sa javí, že sa to týka bolesti zo stigmy.
 4. Sv. Rita, ako obyčajná žena – manželka – matka, vyprosila svojím príhovorom uzmierenie dvoch rodov, ktoré žili v stave neustálej odplaty (vendety: oko za oko, zub za zub) viac než 200 rokov. Rody podpísali vzájomnú dohodu a mieri medzi sebou.
 5. Rita je jej vlastné meno, znamená zdrobneninu od dlhšej verzie jej mena Margherita.
 6. Rodičia sv. Rity, Amata a Antonio, boli v oblasti Umbrie veľmi vážení domácimi ľuďmi ako sprostredkovatelia miestnej, spravodlivej moci. Preto je vysoko nepravdepodobné, že by svoju dcéru vydali za násilníka. Žili veľmi blízko svojej milovanej a jedinej dcéry.
 7. Spomienka na sv. Ritu pripadajúca na 22. mája bola z liturgického kalendára odstránená po II. Vatikánskom koncile. Spomienka sa do liturgického kalendára vrátila po historickom preskúmaní a odčlenení legiend od faktov zo života sv. Rity.
 8. Nikdy nebola pochovaná v zemi. Zázraky na jej príhovor sa začali diať okamžite, ešte pred plánovaným pohrebom.
 9. Telo sv. Rity nikdy neprešlo rozkladom a je dodnes zachované, napriek tomu, že zomrela v r. 1457. Telo sv. Rity je uchované a vystavené v sklenej truhle v sanktuáriu v Cascii.
 10. Rita bola vydaná za svojho manžela vo veku 14 rokov. Bolo to v súlade s vtedajším právnym poriadkom tej doby. K manželovi sa oficiálne presťahovala vo veku 16 rokov.
 11. Príbeh z jej raného detstva hovorí o roji včiel, ktoré obsadili jej kolísku, ale neublížili jej. Podobný príbeh sa spája aj s detstvom sv. Ambróza.
 12. V súčasnosti jediný kostol zasvätený sv. Rite na Slovensku sa nachádza v Košiciach. Príchod relikvií svätice bol súčasťou príprav na slávnostnú konsekráciu kostola sv. Rity, ktorou sa metropola východu stala unikátnym miestom. Kostol, okrem iného, ponúka podzemný priestor, kde sú relikvie uložené. Konsekrácia kostola sa uskutočnila 8. mája 2018.

Tip na knihu: 15 štvrtkov sv. Rity, 7 cností sv. Rity, 3 novény k sv. Rite. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.