Počas návštevy Peru v nedeľu 21.01.2018 odkázal pápež František peruánskej mládeži, že Ježiš nechce, aby boli učeníkmi, ktorí boli “vyretušovaní” k dokonalosti, ale aby boli ako veľkí svätí z minulosti.

Boh volá ľudí, aby ho nasledovali s dôverou a nadšením, a to aj napriek ich slabostiam.

Keď sa na nás Ježiš pozerá, nemyslí si na to, akú dokonalosť dosahujeme, ale na všetku lásku, ktorú máme v našich srdciach a na to, ako sa dávame do služby druhým.

S digitálnou technológiou je oveľa jednoduchšie vylepšovať fotografie, aby vyzerali tak, ako chceme, ale to funguje len s obrázkami. Nemôžeme “umelo vylepšovať” ostatných, svet, alebo samých seba. Filtrovanie farieb a funkcie s vysokým rozlíšením fungujú dobre vo videu, no nikdy ich nemôžeme uplatniť alebo použiť na našich priateľov. Tieto obrázky sa môžu zdať pekné, ale sú ‘úplne falošné’, povedal pápež a ubezpečil mládež, že ich srdcia nemôžu byť vyretušované, pretože v našom prípade treba hľadať a nájsť autentickú lásku a skutočné šťastie.

“Ježiš nechce, aby ste mali srdce upravené ‘kozmetikou’. Miluje nás takých, akí sme a má pre každého z nás sen. Nezabúdajte, že nechce pretrhnúť spojenie s nami. Veľkí svätí z minulosti sú dôkazom: Mojžiš nebol výrečný, Abrahám bol zasa starý muž. Jeremiáš bol zasa veľmi mladý. Zachej bol malého vzrastu. Učeníci zaspali, keď im Ježiš povedal, aby sa modlili. Pavol prenasledoval kresťanov. Peter ho zaprel. A zoznam by mohol pokračovať ďalej. Tak akú výhovorku si môžeme vymyslieť?”

Ježiš  chce mladých, ktorí sú v pohybe. Chce vás vidieť, ako dosahujete vlastné ideály a a ako ste nadšení v dodržiavaní jeho inštrukcií pre život.

Je to náročná cesta, po ktorej nemôžete kráčať sami, ale musíte byť ako tím, kde každý člen ponúka to najlepšie zo seba samého. Ježiš počíta s tebou, rovnako ako počítal s mnohými peruánskymi svätými, ktorí ovplyvnili vašu spoločnosť, či už to bola svätá Ružena z Limy, sv. Turibius, sv. Ján Macías a sv. František Solano. Dnes sa teda Ježiš pýta, či ste ako oni pripravení nasledovať ho. Chcete sa nechať riadiť jeho Duchom, aby ste boli súčasťou jeho Kráľovstva spravodlivosti a lásky?

František vo svojom prejave k mládeži uviedol príklad jedného z jeho obľúbených peruánskych svätých – Martina de Porresa, ktorý bol synom španielskeho šľachtica a čiernej otrokyne. Svätý chcel vstúpiť do dominikánskeho kláštora, ale najprv mu nedovolili kvôli zákonu, ktorý vtedy bránil ľuďom zmiešanej rasy vstúpiť do náboženských rádov. Nič však nebránilo tomu, aby tento mladý muž dosiahol svoje sny. Nič mu nebránilo v tom, aby mohol stráviť svoj život s druhými, nič mu nebránilo v láske a urobil to preto, lebo si uvedomil, že jeho najprv Pán miloval. Pretože bol mulatom, človekom zmiešanej rasy, musel sv. Martin znášať veľa ťažkostí, ale vedel jednu vec, ktorá bola tajomstvom jeho konečného šťastia: vedel, ako dôverovať.

Veril v Pána, ktorý ho miloval. A viete prečo? Pretože jemu Pán najprv dôveroval. Rovnako, ako on dôveruje každému z vás a nikdy sa neunaví v dôvere k vám.

Keď čelíme podobným ťažkostiam v našom živote a máme pokušenie stať sa negatívnymi alebo znechutenými, pamätajte, že Ježiš je na vašej strane. Nevzdávajte sa! Nestrácajte nádej!”

Pápež povedal mladým ľuďom, aby sa pozreli na svätých ako na povzbudenie, ale zároveň ich vyzval, aby požiadali o pomoc ľudí, o ktorých vedia, že im môžu dať dobré rady a nechať ich doprevádzať životom.

“Pán sa na vás pozerá s nádejou, lebo Boh od nás nikdy neodíde. To my odchádzame od neho. Obráťte sa tiež na Máriu, ktorá vás bude povzbudzovať a podporovať. A ak vás niečo znechutí alebo odradí, nebojte sa, pretože Mária to Ježišovi povie. Len sa neprestaňte modliť, neprestaňte sa pýtať, neprestávajte dôverovať jej materinskej ochrane.”

Tip na knihu: Bohom vyslobodená, Milovaná taká, aká si, Svätý Gabriel Possenti, Christus vivit