Toto je list matky šiestich dospelých ľudí, ktorá tvrdí, že definícia múdrosti má veľa čo povedať, no nehovorí.

Môj najdrahší syn, 

prajem si, aby som s tebou mohla zdieľať všetko to svetlo, krásu a radosť, ktoré som našla od momentu, čo som vstúpila do Katolíckej cirkvi. Viem, že tvoja neochota veriť, že “Boh je s nami” vychádza z otázky: “Ak je s nami, prečo je na svete toľko utrpenia?

Je to však veľké tajomstvo. Utrpenie samo o sebe je určite hrozné. Ale keď sa pozrieš za toto utrpenie a keď ho stotožníš s Kristovým utrpením na kríži, stane sa pre teba vykúpením a dokonca aj posvätením. Držala som ruku tvojho milovaného otca, keď zomieral, takže viem, že slzy a smútok môžu byť “sladké”, ak sa spoja s Kristovým utrpením na kríži. Viem, že pokiaľ sa budem držať jeho lásky, nič mi neublíži – ani bolesť, ani choroba alebo staroba. A dokonca ani smrť. Lebo Boh je s nami. Nie je niekde ďaleko v oblakoch. Je nám najbližšie, keď trpíme. Viem, že je to pravda, lebo som ho stretla v tých najtemnejších nociach.

Kristus vstal zmŕtvych a svojou smrťou premohol smrť. Prečo by sme sa mali báť? Choroba, násilie, požiare, záplavy a iné katastrofy nás môžu zabiť. No a čo. Jeho smrťou na kríži a Jeho zmŕtvychvstaním porazil Kristus smrť raz a navždy a tak nám daroval večný život.

To je skutočne dobrá správa – tak dobrá správa, že moderné myslenie uväznené v pasci hluku, tmy a zúfalstva môže sotva pochopiť a uveriť! Znie to ako rozprávka.

Pozri sa na všetkých tých ľudí na cintorínoch. Sú mŕtvi, však? Áno, ale aj nie. Zovňajšok môže byť klamlivý. Svetlo hviezd na dnešnej oblohe vyrazilo na svoju púť pred stovkami alebo tisíckami rokov, kým dorazilo na Zem. Fyzici nám hovoria, že všetky objekty na svete, ktoré vidíme sú pevné (skaly, stromy, Zem) a pritom sú tvorené neviditeľnými časticami, ktoré tu a tam tancujú. Život je tajomstvo. Dokonca aj najnovšie vedecké objavy nás nechávajú v úžase. Aby si veril, že tieto častice tancujú tu a tam, musíš mať vieru a cez ňu nazerať na krásu života s úžasom. A takisto musíš mať vieru, že tí ľudia, ktorí sú v hroboch mŕtvi, sú skutočne mŕtvi v tomto viditeľnom svete, ale živí v Božích očiach.

Dokonca musíš mať vieru aj k tomu, aby si pochopil gravitáciu. Chceš mi povedať, že existuje neviditeľná sila, ktorá nás priťahuje k Zemi a bez ktorej by sme odleteli do vesmíru? To tiež znie ako rozprávka. Ale či veríš alebo neveríš na gravitáciu, si stále príjemcom dobra, ktoré z nej plynie. Nemôžeš uniknúť z dobra gravitácie, ako sa ani nemôžeš zbaviť Božej dobroty. Lebo Boh nás bezpečne drží vo svojich dlaniach, rovnako ako gravitácia nás bezpečne drží na Zemi. A hoc aj tisíckrát odmietneš túto pravdu, nikdy ju nezmeníš.

To, že podstupujem príliš veľa “rizík” (pretože robím obyčajnú či slabo platenú prácu pre Cirkev, hoci môžem zarobiť oveľa viac peňazí), skutočne pramení z vnútorného pokoja, ktorý pochádza z toho, že odovzdávam starosti. Predtým, než som našla Boha (lepšie povedané skôr ako ma našiel On, pretože On vždy robí prvý krok), som sa často obávala o veľmi veľa vecí vo svete. Často som si robila starosti, prežívala hrozné utrpenie. Ale násilie nepochádza z Boha, ale zo strachu človeka. Keď poznáš a miluješ Boha (hovorím tu o pravom Bohu, nie o nejakom fantómovi, ktorého sme si vytvorili v našich hlavách), strach sa premení na dôveru. Obávaš sa, že na staré kolená zostanem chudobná ako kostolná myš. Ak si myslíš, že “príliš veľa riskujem”, potom ma nechápeš. Risk, ktorý podstupujem, je vlastne moje odmietnutie strachu. Pretože Jeho dokonalá láska odstraňuje akýkoľvek strach.

Milujem ťa nedokonalo, syn môj. A je mi to ľúto. To, čo nám Kristus a jeho svätá Matka zjavujú – to spojenie medzi matkou a synom, je posvätné a nemôže byť len tak ľahko nalomené, ani v tomto živote a ani v tom ďalšom. Takže odložme naše rozdielnosti a jednoducho sa milujme navzájom veselými srdcami veriac, že Boh sa už o to všetko postará. Kristus vstal z mŕtvych!

S láskou…

Tvoja mama

Tip na knihu: Svätá Monika: Moc vytrvalej modlitby, Tajný denník Alžbety Leseurovej, Pod ochranným plášťom Márie. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.