Aj tí, čo majú najväčšie dary uzdravovania, poznajú bolesť z toho, že človek, za ktorého sa modlili, sa neuzdravil. Francis MacNutt vo svojej knihe Moc uzdravovať odhaduje, že asi 25 percent ľudí, za ktorých sa modlí, zažije radikálne a takmer okamžité uzdravenie, pričom ďalších 50 percent tvrdí, že zažili len čiastočné uzdravenie. Nie je úžasné, že sa do istej miery uzdravilo 75 percent? Ale čo tých zvyšných 25 percent, ktorí odišli sklamaní? Zo skúseností viem, aké je to pre všetkých ťažké.

Minulý rok ma pozvali modliť sa za dvoch ľudí s rakovinou v konečnom štádiu: bolo to šesťročné dievčatko s nádorom na mozgu a potom manželka a matka veľkej rodiny, ktorá svoje deti viedla doma aj ako učiteľka. Obe boli príliš mladé, aby zomreli. Obe mali rodiny, ktoré chceli, aby žili. Napriek všetkej nádeji a modlitbám napokon zomreli. Ich rodiny ešte stále oplakávajú stratu svojich milovaných a kladú si otázku, prečo ich Ježiš neuzdravil. Po takýchto skúsenostiach máme pokušenie prestať sa modliť, lebo si myslíme, že je to buď príliš riskantné, alebo strata času. Naučil som sa však dôverovať, že tam, kde je prítomná Božia láska, vždy prichádza uzdravenie.

V oboch situáciách sme možno prehrali zápas so zlom rakoviny, ale Ježiš napokon zvíťazil. Rodičia zomierajúceho dievčatka sa vnútorne uzdravili a počas spoločnej modlitby zažili vyliatie Ducha Svätého. A žena pred smrťou zažila krásne uzdravenie svojho manželstva. Avšak najväčšie uzdravenie spočívalo v niečom, čo nikto z nás očami neuvidí: tie, za ktoré sme sa modlili, sa stretli s Ježišom v nebi. Niet väčšej milosti. Nepriateľ vyhral dve bitky, ale v konečnom dôsledku Ježiš zvíťazil na celej čiare.

V takýchto situáciách som spoznal, že sa mám sústrediť na Ježiša. Ak počúvame hlas nášho dobrého Pastiera, bude nás viesť pri modlitbe za druhých. Hoci hneď nevidíme účinky, musíme sa modliť, kým nám Ježiš nepovie dosť (predpokladajme, že nás priviedol k tomu, aby sme začali). Mnohí z tých 75 percent, o ktorých Francis MacNutt uvádza, že neboli hneď uzdravení, sa môžu uzdraviť, ak vytrváme v modlitbe.

Tento úryvok nájdete v knihe Uzdravený mocou Ježiša z vydavateľstva Zachej.sk.