Služobnica Božia, Kunegunda Siwiec, bola poľskou laickou mníškou – patrila ku karmelitánskym terciárnym sestrám. Bola tiež mystičkou – zažila mnoho úžasných zjavení. Poznámky o rozhovoroch, ktoré v rokoch 1942–1955 zapísal jej duchovný vodca kňaz Bronisław Bartkowski, boli uverejnené po jej smrti a hneď nato udelil kard. Stanisław Dziwisz dokumentu imprimatur.

Kunegunda Siwiec bola desiatou z jedenástich detí. Narodila sa v Stryszawe (Malopoľské vojvodstvo). Pochádzala z mimoriadne nábožnej rodiny, ktorá žila skromne v typicky horskej chate. Denne pracovala na poli, siala obilie, pásla dobytok a pomáhala pri domácich prácach. Keď mala 20 rokov, zúčastnila sa duchovných cvičení otca redemptoristu Bernarda Łubieńskieho. Kunegunda, ktorá zostala laičkou, sa rozhodla Bohu obetovať samú seba. Po zvyšok svojho života sa už nevydala. V roku 1902 absolvovala katechetický kurz a zaoberala sa prípravou miestnych veriacich na sviatosti.

Nakoniec v roku 1924 vstúpila do 3. rádu bosých karmelitánov, v ktorom zložila sľuby a prijala meno Terézia od Dieťaťa Ježiš. Vo svojom živote zažila mnoho zjavení, ktoré neskôr vydali vo forme knihy s názvom Miesto môjho milosrdenstva a odpočinku. Ježiš jej mal okrem iného povedať: Poľsko bude mojím kráľovstvom. Bude veľké, dobré a bude mi robiť radosť. Dcéra moja, odpočiň si v mojom srdci, pretože ja som v tvojom. Konaj moju vôľu a ja ti splním tú tvoju tu na zemi i v nebi. Ver mi, dokážem všetko!

V jej denníku sa nachádza tiež 9 Ježišových modlitieb:

1. Prosba o rozhovor
Uváž, láska moja, čo som pre teba urobil od jaslí až po kríž. Miloval som ťa skôr, ako si bola na svete. Myslím na teba. Mysli aj ty na mňa. Hovor so mnou. Nasleduj ma vo všetkom.

2. Prosba o lásku
Bdej a rob aj tie najmenšie obety. Dieťa sa cíti bezpečne a v pohode v objatí matky. Nebojí sa ničoho. Vždy ťa objímam, neboj sa ničoho. Miluj ma. Miluj ma láskou, činnou láskou. Buď útechou môjho srdca.

3. Prosba o dôveru
Dôveruj, pretože môžem urobiť čokoľvek. Koľko mi dôveruješ, toľko dostaneš. Tvoj smäd ma núti dávať milosti. Dôvera podporuje vieru, viera dôveru a hlboký pokoj je základom viery a dôvery. Ver mi a ver, že s tebou pracujem, modlím sa a trpím. Otec, ktorý miluje deti, nie vždy dáva deťom to, čo požadujú, ale to, čo je lepšie a užitočnejšie. Áno, a ja ti dávam to, čo dosiahneš v najväčšej láske.

4. Prosba o radosť
Existuje len málo duší, ktoré by sa dokázali obetovať. Sú ľudia, ktorí sa vyhýbajú hriechu, ale málokto hľadá tie malé obety, ktoré mi prinášajú radosť, a sú veľmi užitočné pre obrátenie duší. Pamätaj, aby si si vždy zachovala pokoj a radosť. Deľ sa o svoje šťastie s ostatnými a hovor im o mojej dobrote, láske a milosrdenstve.

5. Prosba o pokoj
Dávaj pozor na seba, správaj sa, akoby sme boli na zemi iba ty a ja. Cvič sa v trpezlivosti, pretože potom zostaneš v pokoji. Tak ako sa na seba nedokážeš pozrieť v kalnej vode, ani ja nemôžem hovoriť so zakalenými dušami. Pokoj nie je o neprežívaní ťažkostí a krížov. Pokiaľ je duša spojená s telom, bude prežívať prechody. Pokoj závisí od lásky.

6. Prosba o odpočinok
Nerob si starosti nad minulosťou alebo budúcnosťou, pretože ti to spôsobí vždy úzkosť. Odpočívam hlboko v pokojnom srdci. Tvoje srdce je moje nebo, tak odstráň všetku úzkosť a zmätok. Ten, kto ďakuje za utrpenie, mi robí viac radosti, ako keby vykonal veľa dobrých skutkov. V takej duši nachádzam odpočinok, táto duša mi pomáha zachraňovať duše, pomáha Cirkvi a dušiam v očistcovom utrpení.

7. Prosba o vernosť
Miluj svoju vlastnú ničotu a slabosti a všetko, čo odo mňa dostaneš. Vráť sa ku mne s vďakou. Dám ti veľké milosti. Sluha nepovažuje pánove veci za svoje vlastné, ale verný  dostáva náležitú odmenu. Buď verná v mojej službe. Starám sa o každého, aj o to najmenšie stvorenie, a to, ktoré by som nepodporil, by prestalo existovať. A osobitne sa starám o duše, ktoré sú mi oddané. Nosím ich v náručí. Miluješ ma, keď si trpezlivá, modlíš sa a obetuješ sa. Bdej, pretože si ochotná robiť vonkajšie veci a napriek tomu ľahko upadneš do ľahostajnosti. Vernosťou vynahrádzaj za tých, ktorí opovrhujú mojou láskou.

8. Prosba o slobodu mysle
Vždy maj slobodu ducha, inak by ťa úzkosti prinútili prestať horliť, obťažovalo by ťa to a nudilo. Miluj ma čo najviac. Ja som s tebou spokojný. Pretože deti nepremýšľajú o tom, ako milovať svojich rodičov, ale ako ich môžu milovať. Pozri sa na deti. Keď robia niečo dobré, nemyslia na to. Malé deti sa neučia milovať, no napriek tomu milujú a sú milované.

9. Prosba o odpúšťanie
Vynahrádzaj mi za opovrhovanú lásku. Moja láska a dobrota sú zdrojom milosrdenstva a požehnané sú duše, ktoré prijímajú milosrdenstvo a sú vedené milosrdenstvom. Musíš chápať chyby všetkých ľudí. Pochopenie chýb a slabostí rastie s láskou k ľuďom a tým súcitnejšia budeš k ľudskému utrpeniu, ako keď sa matka zhýba nad slabým dieťaťom.

Svetský rád bosých karmelitánov organizuje každoročné púte k hrobu, pričom sa vždy tešia veľkej popularite. 29. septembra 2007 Svätá stolica vydala dekrét Nihil obstat, v ktorom súhlasí so začatím procesu blahorečenia. 14. novembra 2016 boli smrteľné pozostatky Kunegundy exhumované z cintorína v Stryszawe a odovzdané do kaplnky sestier zmŕtvychvstania v Siwcówke.

zdroj: misyjne.pl

Tip na knihu: Po cestách mystikov k Božej láske, Mária Valtorta: vizionárka a mystička, Neuhasiteľný plameň Gemmy Galgani. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.