Počas celého 26-ročného pontifikátu bola jednou z najpoužívanejších fráz svätého Jána Pavla II. fráza „Nebojte sa.“

Bolo to naplánované? Ako k tomu došlo?

Ján Pavol II. uvažoval o tejto fráze v knihe Prekročiť prah nádeje a vysvetlil, že to bol Duch Svätý, ktorý ho inšpiroval k vysloveniu týchto slov.

Keď som 22. októbra 1978 povedal: „Nebojte sa!“ na Námestí svätého Petra nemohol som úplne vedieť, ako ďaleko mňa a celú Cirkev tieto slová zavedú. Ich význam vyšiel viac z Ducha Svätého, Utešiteľa, ktorého sľúbil Pán Ježiš svojim učeníkom, ako z človeka, ktorý ich hovoril.

Potom pokračuje v úvahe a vysvetľuje, prečo sa k svojim slovám často vracal počas svojich mnohých rokov pôsobenia ako pápež.

Napomenutie „Nebojte sa!“ by sa malo interpretovať ako výraz, ktorý má veľmi široký význam. V istom zmysle to bola výzva určená všetkým ľuďom, výzva na prekonanie strachu v súčasnej situácii sveta. Prečo by sme nemali mať strach? Pretože človek bol vykúpený Bohom. Pri vyslovovaní týchto slov na Námestí svätého Petra som už vedel, že moja prvá encyklika a celé moje pápežstvo sa bude viazať na pravdu vykúpenia. Vo vykúpení nájdeme najhlbší základ pre slová „Nebojte sa!“: „Pretože Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna“ (porov. Jn 3,16).

Kresťania by sa nemali báť nijakej búrky, ktorá by ich mohla postihnúť, pretože majú nádej v Ježiša Krista, ktorý prišiel zachrániť svet pred temnotou.

Pre svätého Jána Pavla II. by nám nič nemalo zobrať našu nádej v Pána. Keď vieme, že Boh má všetko pod kontrolou a že je láska, naše obavy zmiznú.

Národy celého sveta musia počuť tieto slová. Ich svedomie musí rásť v istote, že existuje Niekto, kto drží v svojich rukách osud tohto sveta … A tento Niekto je Láska.

Boh je láska, a ak tomu skutočne porozumieme, už nemáme strach zo „súčasnej situácie vo svete“, aj keď bude vyzerať všelijako.

Boh je láska a má všetko pod kontrolou.

Tip na knihu: Plná Božia výzbroj, Milosrdenstvu v ústrety. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.