Ottawský arcibiskup Terrence Prendergast vyzval veriacich, aby sa modlili a tak odčiňovali za satanskú omšu, ktorá sa uskutočnila dnes (17. augusta 2019) o 10:00 hod. v hlavnom meste Kanady, v Ottawe. V oficiálnej správe vysvetľuje, že satanskú cirkev a chrám v Kanade sponzoruje reštaurácia a bar The Koven určený pre fanúšikov metalu a rockovej hudby. Táto udalosť je údajne vôbec prvá verejná satanská čierna omša v histórii Kanady.

Obávam sa o vieru našich ľudí a toho hrozného činu, ktorý ovplyvní ich lásku a úctu k Eucharistii,“ povedal arcibiskup Prendergast pre kanadskú redakciu catholicregister.org. „Musím sa však aj obávať o svojich vlastných ľudí, ktorí by boli šokovaní pri pomyslení, že táto záležitosť sa zverejňuje a my by sme s tým nič neurobili.

Národný koordinátor satanskej cirkvi Nicholas Marc povedal spoločnosti Global News, že udalosť zahŕňa použitie tradičných symbolov a ich prekrútenie, aby sa vytvoril rituál, ktorý má byť opakom tradičnej omše. Rituál úmyselne zosmiešňuje kresťanstvo, najmä katolicizmus. Satanský chrám počas tejto udalosti údajne neznesvätí Eucharistiu. Podľa správy Global News satanská cirkev v Kanade rastie a celosvetovo sa môže pochváliť asi 100 000 ľuďmi. Jeho členmi sú údajne ateisti a sekularisti, ktorí veria, že Satan je symbolom a nie skutočnou bytosťou.

Arcibiskup Prendergast však vyzýva kňazov a mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania, aby boli „ostražití“ a dôkladne sledovali, či ľudia prijmú Eucharistiu hneď po prijatí.

Narušenie a zosmiešnie omše tak, ako sa to robí v tomto satanskom rituáli, je plné nenávisti a ovplyvní viac než len tých, ktorí sa na ňom zúčastňujú,“ povedal arcibiskup Prendergast.

„Jasne sa tým vyjadrí, že stredobodu kresťanskej viery sa nemusí prejavovať rešpekt, ako sa to očakáva u židovskej Tóry, moslimského Koránu či posvätných predmetov iných vierovyznaní.

Takýto rituál vysiela zlé posolstvo, že tolerujeme to, čo je vlastné plné nenávistných prejavov. A k nim by došlo vďaka rozšírenej publicite, ktorá sa mu dáva.

Varovanie pred okultnými praktikami

Arcibiskup varoval pred zapájaním sa do okultných praktík. Podľa neho majú tieto rituály potenciál otvoriť duchovné dvere do zlej ríše, dovoliť démonom zamoriť naše mesto negatívnymi a zlými silami. „Ľudia sú prekvapení, keď sa pápež František tak často odvoláva na diabolské skutky v našom svete, pretože práve diabol a jeho prisluhovači sa pokúšajú zmariť dobro, ku ktorému sa zaviazali kresťania a cirkev. Ale, ako hovorí sv. Pavol, náš duchovný boj nie je iba proti telu a krvi – to znamená, iným ľudským bytostiam, ktoré sú proti evanjeliovému posolstvu – ale proti kniežatám a mocnostiam, proti temným vládcom tohto sveta, proti vzpurným anjelom, ktorí sa naďalej pokúšajú narušiť šírenie Božieho kráľovstva v ľudských srdciach.

Musíme sa modliť a obetovať sväté omše

Ráno 17. augusta arcibiskup Prendergast obetuje svätú omšu ako odčinenie za rúhanie, ku ktorému dochádza v Ottawe. Taktiež nabáda kňazov a farnosti svojej diecézy, aby obetovali ďalšie omše. Takisto žiada pastorov, aby vyzvali veriacich ich farností k obetovaniu svätých omší, svätých hodiniek a k modlitbám za odčinenie.

Máme, samozrejme, veľa duchovných prostriedkov a prosím príhovorné modlitebné skupiny o modlitby za tých, ktorí sa plánujú zúčastniť tejto udalosti, aby sa odvrátili od cesty temnoty a namiesto toho sa obrátili smerom k svetlu viery. Musíme sa modliť a odčiňovať za plánovanú duchovnú ujmu a za to, aby Boh obrátil tento rúhavý počin na milosť.

Sv. Michal Archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
Amen.

Tip na knihu: 21 dní s Michalom Archanjelom21 spôsobov adorácie, Ničivá sila okultizmu. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.