kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 3 z 3 VÝSLEDKOV
Články

Boh a zmysel nášho života

„Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský“ (Ž 139,14. 17). Zmysel a cieľ našej existencie pramení z Boha, pretože on nás stvoril s istým zámerom. Keď Boh nie je stredom nášho …

Články

Svätý František Saleský o pekle

Predstavme si mesto, obrovské a rozliehajúce sa široko-ďaleko. Nad mestom, bezfarebným miestom bez hudby, stojí smog. Ľudia v ňom nikdy nevidia slnečné svetlo. Letá sú sivé a nadmieru horúce a zimy šedé a príliš studené. V celom meste cítiť pach síry, potu a smútku, no nie sú tam žiadne okná ani dvere, aby sa dalo zabrániť prenikaniu ťažkého vzduchu. Niet ani skutočného …

Články

Spravodlivosť, sudca a súd

Boh nám zjavil, že na konci čias príde Kristus súdiť živých i mŕtvych (porov. Zjv 20,11 – 15; 21,5 – 8). Písmo na tento fakt naráža na viacerých miestach. Často to spomínal aj sám Kristus. Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Po prorokoch a po Jánovi Krstiteľovi Ježiš vo svojom kázaní zvestoval súd v posledný deň“ (KKC, 678). …