kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 6 z 6 VÝSLEDKOV
Články

Metódy modlitby

Mnohí duchovní spisovatelia vrátane niektorých svätých ponúkajú návrhy týkajúce sa metód modlitby. František Saleský, veľmi ovplyvnený vlastnou skúsenosťou s duchovnými cvičeniami svätého Ignáca, ponúka niekoľko návrhov štruktúr a formátov na praktizovanie meditácie a modlitby. Navrhuje šesť krokov ako návod, ako prejsť časom modlitby. 1. Postavte sa do Božej prítomnosti. Pamätajte, že Boh je blízko, nie …

Články

Boh a zmysel nášho života

„Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský“ (Ž 139,14. 17). Zmysel a cieľ našej existencie pramení z Boha, pretože on nás stvoril s istým zámerom. Keď Boh nie je stredom nášho …

Články

Odolávať pokušeniu – prostriedok rastu

V skutočnosti je popri základných praktikách horlivého kresťanského života odolávanie pokušeniam a znášanie skúšok jedným z hlavných prostriedkov duchovného rastu. Boh používa nevyhnutné reality sveta, tela a dokonca aj diabla ako prostriedky, ktoré nás poháňajú k zjednoteniu s ním, ak rastieme v odhodlaní odolávať im. Samotné útoky, ktoré nás majú poraziť, sa v skutočnosti stávajú …

Články

Modlitba počas celého dňa

František Saleský veľmi jasne hovorí o potrebe venovať každý deň čas osobnej modlitbe, ale zároveň sprostredkúva víziu modlitby počas celého dňa a ponúka niekoľko návrhov, ako sa to môže diať. Vlastne navrhuje vzor pre náš deň, ktorý nám pomôže „pamätať“ na Pána v rôznych momentoch. Tu sú jeho návrhy. Hneď ako sa prebudíme, obráťme sa …

Články

Svätý František Saleský o pekle

Predstavme si mesto, obrovské a rozliehajúce sa široko-ďaleko. Nad mestom, bezfarebným miestom bez hudby, stojí smog. Ľudia v ňom nikdy nevidia slnečné svetlo. Letá sú sivé a nadmieru horúce a zimy šedé a príliš studené. V celom meste cítiť pach síry, potu a smútku, no nie sú tam žiadne okná ani dvere, aby sa dalo zabrániť prenikaniu ťažkého vzduchu. Niet ani skutočného …

Články

Spravodlivosť, sudca a súd

Boh nám zjavil, že na konci čias príde Kristus súdiť živých i mŕtvych (porov. Zjv 20,11 – 15; 21,5 – 8). Písmo na tento fakt naráža na viacerých miestach. Často to spomínal aj sám Kristus. Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Po prorokoch a po Jánovi Krstiteľovi Ježiš vo svojom kázaní zvestoval súd v posledný deň“ (KKC, 678). …