kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 9 z 9 VÝSLEDKOV
Články

Príbytky v nebeskom Jeruzaleme

Overberg v Münsteri dal 8. januára 1820 kaplánovi Niesingovi z Dülmenu pozostatky v tvare veže pre Annu Katarínu Emmerichovú, ktoré niesol pod pažou z Münsteru do Dülmenu. Aj keď nemohla vedieť o zámeroch Overberga, že jej chcú poslať nádobu, predsa len videla biely plameň pod pažou vracajúceho sa kaplána počas celej jeho cesty do Dülmenu. …

Články

Tajomstvo svadobnej hostiny a svadobného odevu

V noci pred 19. nedeľou po Turícach, keď sa číta evanjelium o svadobnej hostine, bola Anna Katarína Emerichová v roku 1819 vovedená blahoslaveným Mikulášom z Flüe do nasledujúcej vízie. Rozprávala: „Videla som blahoslaveného Mikuláša ako starého vysokého muža s vlasmi ako striebro a s nízkou vrúbkovanou a drahokamami sa lesknúcou korunou na hlave. Mal na …

Články

Anna Katarína Emmerichová a zachránenie francúzskej rodiny v Palerme

„Už niekoľko dní som videla rozličné obrazy istej veci, ktorá sa dnes v noci napokon zavŕšila. V meste na tom nešťastnom ostrove mi bola ukázaná jedna rodina. Vo vznešenej domácnosti žili muž, žena a niekoľko dospelých detí, a tiež služobník, bývalý otrok, počerný s kučerami, ale veľmi obratný. Najprv som videla, ako tam táto rodina …

Knihy

Akatist k blahoslavenej Anne Kataríne Emmerichovej

Akatist k blahoslavenej Anne Kataríne Emmerichovej ospevuje ženu, ktorá bola vyvolená, aby svojou účasťou na Kristových utrpeniach a bohatými mystickými víziami napomáhala obnove dôvery človeka k Bohu a k jeho Cirkvi. Je oslavovaná ako služobníčka zmierenia, pretože zborila hradbu predsudkov a na vlastnom tele priniesla dôkazy nekonečnej Božej lásky. Akatist je oslavno-ďakovný chválospev a patrí medzi obľúbené …

Články

Anna Katarína Emmerichová a prípad márnivého dievčaťa

November 1820 „Bola som na dlhej ceste, na ktorej som toho veľa vykonala. Zo všetkých prípadov si dobre vybavujem už len tento: V krajine okolo Paderbornu ma môj Vodca priviedol k domu pri ceste a vravel mi: ‚Tu, v tomto dome býva dievča, ktoré prepadlo veľkej márnivosti, a Boh od teba chce, aby si ju …

Články

Videnie blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej o Cirkvi

1. jún 1821 „Mala som neobyčajné výjavy o tom, aká je Cirkev v celku i jednotlivo. Cirkev na zemi som uvidela v obraze mesta podobného nebeskému Jeruzalemu, ale postaveného a upraveného ako pozemské mesto. Pozerala som si to mesto s početnými ulicami, palácmi, záhradami a blúdila z miesta na miesto. Videla som celé procesie biskupov …

Články

Pád anjelov podľa blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej

Sprvoti som uzrela, ako sa predo mnou otvára nekonečný priestor plný svetla. A v ňom som uvidela kdesi vysoko ešte jasnejšiu guľu podobajúcu sa slnku. Cítila som, že v tomto slnku spočíva jednota Trojice. Sama pre seba som ju nazvala harmóniou. Uzrela som, že z nej vychádza zvláštny pohyb – akoby vzájomne sa prestupujúce žiarivé …

Články

Vyhnanie z raja očami blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej

Po istej chvíli som uvidela, ako Adam a Eva blúdia sem a tam a sú veľmi zarmútení. Zahaľovalo ich šero, šli odstúpení od seba, ako keby hľadali niečo, čo stratili. Hanbili sa jeden pred druhým. Každým krokom zostupovali nižšie a nižšie. Vyzeralo to, ako keby pôda pod ich krokmi vždy ustupovala. Všetko sa potom zahalilo …

Články

Čo sa stalo s telom sv. Jozefa podľa Anny Kataríny Emmerichovej?

Istá legenda hovorí, že niekde hlboko v Betleheme je pochované telo viac ako dvetisícročného muža. Je stále neporušené a akoby zamrznuté v čase. Toto telo patrí svätému Jozefovi – manželovi Márie a pestúnovi Ježiša Krista. Anna Katarína Emmerichová hovorí: “Len pár mužov šlo za rakvou spolu s Ježišom a Máriou. Ale videla som aj, ako …