Už od útleho detstva mi mama hovorila, že keď ma počala, vôbec nebola rada, ba nechcela ma priviesť na svet. Mala som pocit viny a nevedome som preberala zodpovednosť to, že som jej spôsobila bolesť.

Chcela som odčiniť všetko, čím som jej ublížila. Bola som dobré dievča, ale nikdy nie dosť dobré. Márne som sa usilovala, aby bola na mňa hrdá a aby ma milovala tak, ako som to potrebovala. Rana od matky vo mne zanechala prázdnotu, ktorú nebolo možné zaplniť. Dlho som toto bremeno niesla so sebou.

Až po mnohých rokoch som sa modlila s Písmom a prečítala som si tento úryvok: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou … Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 22,37.39). Tieto slová ma hlboko zasiahli! Milovať svojho blížneho ako seba samého? Nikdy mi nenapadlo milovať seba samu. Vždy som si myslela, že láska k svojej osobe je sebecká, ale mýlila som sa. Musela som sa jej naučiť.

Takisto som sa naučila odovzdávať Pánovi to, čo som nedokázala zmeniť alebo ovládať. Pochopila som, že jediný človek, ktorého môžem zmeniť alebo ovládať, som ja – s Pánovou pomocou. Zistila som, že odpustiť sebe i matke je dôležité, aby som spoznala nášho milujúceho a milosrdného Boha.

Keď som zranenia z detstva odovzdala Pánovi, začala som vidieť matku vo svetle jej zranení. Odvtedy som sa za ňu každý deň modlila. Už na mňa nepôsobili jedovaté slová, ktorými ma častovala. Vnímala som ju ako osamelú a úzkostnú. Pomyslela som si, že asi nikdy nezažila Božiu lásku. Po čase sa moje zranenia z detstva zmenili na vďačnosť a vďakyvzdávanie, lebo bez nich by som nikdy nespoznala, čo to je milovať Boha, blížneho i seba samu.

Kathleen Skipper

Uzdraviť bolesť z minulosti

Bolestivé spomienky na obviňujúceho, trestajúceho alebo nemilujúceho rodiča v nás v dospelosti môžu vyvolať sebazničujúce emócie. Nemôžete poprieť, čo sa stalo v minulosti, ale nemusíte dovoliť, aby vám to ovládalo život. Prvý krok k uzdraveniu bolesti z minulosti urobíte, keď vedome vypnete negatívne posolstvá, ktoré ste si v detstve osvojili. Potom tie zlé posolstvá prepíšte pozitívnymi posolstvami, ktoré sú založené na pravde: „Nie som zlý človek. Boh ma miluje. Boh sa o mňa stará. Boh ma nikdy neopustí.“

Uzdravenie nepríde hneď. Je to proces, ktorý vám pomôže pochopiť, že ste láskyhodný, lebo vás miluje Boh.

„Skutočná láska spočíva v tom, že milujeme a prijmeme lásku,“ vysvetľuje pápež František. „Je ťažšie prijať lásku než milovať. Preto je také ťažké prísť k dokonalej Božej láske. Môžeme ho milovať, ale musíme aj prijať jeho lásku. Skutočná láska znamená, že ste otvorení voči láske, ktorá k vám prichádza.“

Tento úryvok pochádza z knihy Boh počúva, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.