Dnes čelíme najväčšej heréze, ktorú kedy postihla Cirkev – modernizmus. Pápež sv. Pius X. opísal modernizmus ako „syntézu všetkých heréz“.

Teraz na chvíľu popremýšľajte: Madona je Cirkvou vzývaná ako tá, ktorá pobýja všetky herézy. Keď sa na vec pozrieme jednoducho, riešenie odstránenia modernizmu je v podstate jednoduché. Aby sme sa zbavili modernizmu – a tiež pre dobro našich vlastných duší – musíme najprv kultivovať pravú oddanosť k Panne Márii, Božej Matke, tej, ktorá rozmliaždi hlavu hada (Gn 3, 15). Základom takejto oddanosti je denná modlitba ruženca. Áno, každodenný ruženec. Začínajte i končite každý deň ružencom. A prečo ruženec? Počúvajte, čo povedala naša Nebeská Matka týmto svätým:

– trom fatimským deťom: „Modlite sa ruženec každý deň.“ Pri každom zjavení zopakovala tento materský príkaz. Keď im povedala, kým je, povedala veľmi jednoducho: „Som ružencová Matka.

– blahoslavenému Alanovi de la Roche: Keď sa modlíš ruženec, anjeli sa radujú, Najsvätejšia Trojica sa teší z toho, a aj môj Syn prežíva radosť. Aj ja sama som vtedy šťastnejšia, než si len dokážeš pomyslieť. Po najsvätejšej obete v omši niet ničoho, čo milujem tak ako ruženec.

– sv. Dominikovi – bojoval s albigénskou herézou: „Káž o mojom žaltári.“ alebo „Jedného dňa zachránim svet ružencom a škapuliarom.

– sv. Matilde: Zdravas Mária, milostiplná, Pán s tebou! – Žiadne stvorenie mi nikdy nepovedalo nič príjemnejšie. A ani sa nikto nedokáže pomodliť niečo, čo by sa mi viac páčilo.

A čo povedali svätí a svätice o ruženci?

Sv. Bernard zo Sieny: Uvedomte si, že keď sa modlíte Zdravas, Mária, ona vás okamžite pozdraví! Nemyslite si, že je jednou z obyčajných žien, ktorých je toľko – naopak, je úplne zdvorilá a príjemná. Ak ju pozdravíte, okamžite vám odpovie a bude s vami hovoriť!“
Blahoslavený Alan de la Roche: „Svätý ruženec je pokladnicou nespočetných požehnaní.
Pápež Mikuláš V: „Ruženec je strom života, ktorým mŕtvi povstávajú, lieči chorých a chráni tých, ktorí sú zdraví.
Pápež sv. Pius X: „Ruženec je zo všetkých modlitieb najkrajší a najbohatší na milosti; je to modlitba, ktorá sa najviac dotýka Srdca Matky Božej … a ak si prajete, aby vo vašich domovoch vládol pokoj, modlite sa ruženec spolu so svojou rodinou.
Pius XII. nazval ruženec kompendiom evanjelia.
Sestra Lucia zo Fatimy: „Najsvätejšia Panna v týchto posledných časoch, v ktorých žijeme, vnímala novú účinnú modlitbu ruženca až do takej miery, že nie je problém sa ju modliť a to aj bez ohľadu na to, aké je to niekedy ťažké. Neexistuje nič, čo by sa ružencom nedalo vyriešiť – či už ide o časný alebo duchovný problém, problémy v osobnom živote každého z nás, v našich rodinách, v rodinách celého sveta či náboženských spoločenstvách, alebo dokonca v živote národov.” A dodáva: „Svätým ružencom sa zachránime, posvätíme sa, potešíme Pána a dosiahneme spásu mnohých duší.
Sv. František Saleský: „Najväčšia modlitba je modlitba ruženca.
Sv. Ľudovít z Montfortu: Keď sa modlíte svätý ruženec dobre, vzdávate tak Ježišovi a Márii väčšiu slávu a vtedy si touto modlitbou vydobýjate väčšie zásluhy.“ K tomu dodal: „Ak sa verne  budete modliť ruženec až do smrti, uisťujem vás, že napriek závažnosti vašich hriechov dostanete nikdy nehynúcu korunu slávy.“ (1Pt 5,4) Dodáva aj toto: „Ten, kto sa modlí denne ruženec, z takého sa nikdy nestane formálny heretik, ani ho nebude diabol touto cestou viesť.“ A taktiež: „Ak vytrváte v modlitbe ruženca, bude to najvýraznejšia známka vašej večnej spásy.“ Alebo: „Modlite sa ruženec s vierou, pokorou, dôverou a vytrvalosťou.“ Pre tých, ktorí sa považujú za už odsúdených k večnému zatrateniu, takému radí sv. Ľudovít de Montfort: „Aj keď ste na pokraji prekliatia, aj keď ste jednou nohou v pekle, aj keď ste zapredali svoju dušu diablovi, ako to robia čarodejníci praktizujúci čiernu mágiu, alebo hoc ste heretikom tak tvrdohlavým ako diabol, skôr či neskôr sa obrátite a zmeníte svoj život, a tak zachránite svoju dušu, ak – a dobre pamätajte, čo hovorím – ak sa budete v oddanosti modliť svätý ruženec každý deň až do smrti, aby ste poznali pravdu a dosiahli pokánie a milosť za vaše hriechy.
Sv. Ján Bosco: „Tam, kde sa modlia ruženec, tam bude mier a pokoj.
Sv. Bernadetta: „Vo večerných hodinách, keď idete spať, chyťte zrnká, zaspávajte v modlitbe ako bábätká, ktoré idú spať do náručia svojej matky a pritom si mrmlú: ‘Mama! Mama!’
Sv. Terezka z Lisieux: Ruženec je dlhá reťaz, ktorá spája nebo so zemou. Jeden koniec držíme v rukách a druhý držia ruky svätej Panny. Modlitba ruženca stúpa ako kadidlo k nohám Všemohúceho. Mária okamžite odpovedá ako blahodarná rosa, ktorá prináša nový život ľudským srdciam.
Sv. Pio (Páter Pio): „Niektorí ľudia sú tak hlúpi, že si myslia, že môžu prežiť život bez pomoci blahoslavenej Matky. Milujte Madonu a modlite sa ruženec, pretože ruženec je zbraň proti zlu dnešného sveta.

Boli to len niektorí zo svätých Božích, ktorí hovorili o ruženci a dosvedčovali o historickej skutočnosti storočí: po svätej omši je ruženec modlitbou, ktorá najviac teší Pána, nášho Boha.

zdroj: KeepingItCatholic

Tip na knihu: Ako sa modliť ruženec, Prečo ruženec? Prečo dnes?, Ruženec – záchrana pre svet. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.