V životopise blahoslavenej Cecílie Lampugnano nájdeme správu o tom, že sa tri dni po svojej smrti zjavovala, aby dosvedčila, že je v očistci veľmi potešovaná svojím anjelom strážnym, ktorého často vídava. Je tam uvedené aj to, že svojho anjela strážneho chcela skoro požiadať, aby sa odobral k predstavenému Kostola Svätého hrobu, aby za ňu slúžil svätú omšu. Tak jej bude odpustená veľká časť jej trápenia.

Aj o svätej Cecílii z Rádu svätého Dominika sa traduje, že počas svojho života mala zvyk zakaždým si odtrhnúť od úst nejaký nápoj, akoby chcela napájať svojho Spasiteľa na kríži. Keď bola po svojej smrti odsúdená do očistca, jej anjel strážny ihneď priletel so zlatou čašou plnou vody, hasil horiace plamene okolo nej a potom ju uviedol do neba.

Môžeme sa dočítať aj o jednom mládencovi, ktorý raz zaspal bez toho, aby sa pomodlil ruženec za duše v očistci, ako sa mal vo zvyku modliť. Jeho anjel strážny ho prebudil, pretože tieto duše od neho denne žiadali nejaké obety.

František Gonzaga, biskup v Mantove, zasa rozpráva, ako sa páter Ján de Via z Rádu svätého Františka v plnom lesku ukázal jednému novicovi, ktorému sa už predtým zjavil a ktorý ho vyslobodil z očistca, aby sa mu za to poďakoval. Pretože mu po pravici stál svätý František a po ľavici svätý Bernard, tiež mu povedal, že títo dvaja svätci k nemu zostúpili, aby ho prijali medzi seba, pretože vždy verne túžil po ich veľkých cnostiach.

V liste o vyhlásení služobníka Bernarda za svätého čítame o jednom zomrelom, ktorý bol opäť vzkriesený k životu, že v nebi uvidel svätého Františka, obstúpeného veľkým množstvom rehoľníkov, z ktorých nemálo vyslobodil z očistca.

Aj Baronius vo svojich letopisoch k roku 647 zaznamenal, že svätý Dionýz, svätý Mauritius a svätý Martin vyslobodili z očistca franského kráľa Dagoberta, ktorý na ich počesť postavil tri kostoly.

Nábožný arcidekan Boudon zasa spomína jedno nebeské zjavenie, v ktorom sa hovorí, že svätý Ján raz poprosil najblahoslavenejšiu Pannu, aby sa zľutovala nad dušou, ktorá si ju veľmi ctila a teraz veľmi trpela v očistcových plameňoch. Najdobrotivejší Boh ju ihneď vyslobodil.

Tento úryvok pochádza z knihy Útecha verných duší v očistci, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.