Vatikánska kongregácia schvaľuje zázrak a otvára kanonizáciu blahoslaveného Pavla VI.

V utorok 6. februára 2018 odsúhlasila Kongregácia pre kauzy svätých druhý zázrak potrebný pre kanonizáciu blahoslaveného pápeža Pavla VI.

Kongregácia schválila zázrak jednomyseľným hlasovaním práve 6. februára. Ďalším krokom je, aby pápež František dal aj svoj súhlas s oficiálnym dekrétom. Potom je možné stanoviť dátum kanonizácie.

Zázrakom, ktorý sa pripisuje Pavlovi VI., je vyliečenie nenarodeného dieťaťa v piatom mesiaci tehotenstva. Prípad bol predložený v roku 2014 na štúdium. Matka, ktorá pochádza z provincie Verona v Taliansku, vážne ochorela, čím riskovala svoj vlastný život ako aj život svojho nenarodeného dieťaťa a preto jej  bol odporučený potrat. Niekoľko dní po blahorečení Pavla VI. 19. októbra 2014 sa šla pomodliť do kostola Panny Márie Matky Milosrdenstva v meste Brescia. Dieťa sa neskôr narodilo bez komplikácií a dnes je v dobrom zdravotnom stave. Uzdravenie bolo po prvýkrát uznané konzíliom ako lekársky nevysvetliteľné, zatiaľ čo teológovia Kongregácie súhlasili s tým, že uzdravenie nastalo na príhovor pápeža Pavla VI.

Utorkové stretnutie kardinálov bolo posledným krokom. Kardinál Angelo Amato, hlava kongregácie, odovzdá zázrak pápežovi Františkovi, ktorý má v jeho schválení konečné slovo. Po tom, čo pápež vydá dekrét, ktorým zázrak schváli, bude dátum kanonizácie oznámený počas konzistória. Podľa neoficiálnych informácií by sa kanonizácia mohla uskutočniť už v októbri tohto roka počas Synody biskupov o mládeži.

Prvý zázrak, ktorý bol dôvodom pápežovej beatifikácie, sa udial v 90tych rokoch v Kalifornii. Vtedy sa zistilo, že ešte nenarodené dieťa má vážny zdravotný problém, ktorý predstavoval vysoké riziko poškodenia jeho mozgu. Lekári odporučili, aby bolo tehotenstvo prerušené, ale matka sa zverila pod ochranu Pavla VI. Dieťa sa narodilo bez problémov a teraz je dospelým človekom, ktorý je považovaný za úplne uzdraveného.

Pápežova kánonizácia bola otvorená v roku 1993. V decembri 2012 mu pápež Benedikt XVI. uznal “hrdinskú cnosť” a dal mu titul “ctihodný”. Blahorečený bol v Ríme 19. októbra 2014.

Pavol VI. sa narodil v roku 1897 ako Giovanni Montini v meste Concesio v regióne Lombardia v Taliansku. Vo svojich 22 rokoch bol vysvätený za kňaza. V roku 1963 pôsobil ako arcibiskup v Miláne pred svojím zvolením za pápeža. Zomrel v roku 1978.

Ako pápež dohliadal na veľkú časť Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý otvoril pápež sv. Ján XXIII. V roku 1969 uverejnil aj nový rímsky misál.

Pavol VI. vydal encykliku “Humanae Vitae” v roku 1968, ktorá opätovne potvrdila učenie Cirkvi proti antikoncepcii a zásluhy kňazského celibátu.

Tip na knihu: Blahoslavený Pavol VI.