Sv. Faustína je jednou z veľkých mystičiek 20. storočia a všetky tie úžasné nadprirodzené zážitky s Pánom spísala vo svojom denníčku. V pasáži z konca dvadsiatych rokov 20. storočia zdieľa niekoľko fascinujúcich príbehov o osobných stretnutiach s Ježišom Kristom, ako v samotnom zjavení, tak aj v Eucharistii. Jeden úžasný príbeh vyniká svojou osobitosťou. Faustína sa modlila v kaplnke kláštora. Ježiš vtom povedal:

Opustím tento dom… lebo sú v ňom veci, ktoré sa mi nepáčia. Potom sa stalo niečo zvláštne: Eucharistia vyšla zo svätostánku, spočinula v mojich rukách, …” (Denníček, 44).

Ak by ste to boli vy v tejto situácii, čo by ste urobili? Eucharistia – ktorá je Kristovým telom, krvou, dušou a božstvom – by sa zázračne začala pohybovať po miestnosti a pristála by vo vašich rukách. Báli by ste sa? Boli by ste zmätení? Zamrazilo by vás? V tomto momente odpovedala svätá Faustína:

Ja som ju s radosťou vložila späť do svätostánku. Eucharistia sa však stále pohybovala. Toto sa opakovalo druhýkrát a ja som urobila to isté. Napriek tomu sa to stalo aj tretíkrát a hostia sa premenila na živého Pána Ježiša, ktorý mi povedal: ‘Ja tu už dlhšie nezostanem.’ 

Ježiš jej dvakrát povedal, že chce odísť, ale ona mu v tom zabránila. Po tomto druhom vyhlásení by si niekto mohol pomyslieť, že Pán Faustínu presvedčil, že nakoniec odíde. No nie túto svätú ženu! V dôvere povedala Pánovi, že ho nenechá opustiť kláštor. Vysvetľuje to slovami:

V mojej duši sa zrazu prebudila sila lásky k Ježišovi a povedala som: “Ale ja ťa nepustím z tohto domu, Ježišu.” Ježiš opäť zmizol a hostia spočinula v mojich rukách. Opäť som ju vložila do kalicha a zamkla vo svätostánku. A Ježiš zostal s nami.

Faustína sa nevzdala. Ježiš jej hovoril, že chcel odísť kvôli “veciam, ktoré ho urážajú.” A tak sa svätica tým najsvätejším spôsobom sama podujala odčiniť tieto urážky:

Počas troch dní som sa snažila vykonať si zmiernu adoráciu.

A to je všetko, čo hovorí o tomto mystickom stretnutí. Aký neuveriteľný príbeh nádherného osobného a intímneho stretnutia s naším Pánom!

Tip na knihu: 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva, 365 dní s Božím milosrdenstvom, Ruženec s Ježišom, Máriou a sv. Faustínou