kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 1 z 1 VÝSLEDKOV
Články

Smrť, posledný súd a večný život očami exorcistu

O. Gabriele Amorth (1925-2016) – kňaz Kongregácie Sv. Pavla, bol medzinárodne uznávaný ako najväčší exorcista. Jeho poslanie vyháňať diabla sa stalo neustálym odhodlaním a získalo si srdcia tisícok veriacich a úctu najdôležitejších autorít katolíckej cirkvi. Napísal rôzne úspešné diela a viedol veľmi populárny rozhlasový program v Rádiu Maria v Ríme. Nebo, kráľovstvo lásky Chcel by …