kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 3 z 3 VÝSLEDKOV
Články

Svätý Tomáš Akvinský: Ako budú všetci poznať naše hriechy i naše zásluhy

„Preto svedomie každého človeka bude ako kniha obsahujúca jeho skutky, nad ktorými bude vynesený súd – podobne, ako keď na ľudskom súde používame záznamy.“ – ST, Doplnok, 87, 1 Bude človek po zmŕtvychvstaní vedieť o všetkých hriechoch, ktoré kedy spáchal? Odznelo viacero dôvodov, prečo by sme si pri poslednom súde nemali spomenúť na všetky hriechy, …

Články

Svätý Tomáš Akvinský: O Božom milosrdenstve a spravodlivosti voči zatrateným

„Nachádzame aj iné dôvody, prečo sú niektorí spravodlivo odsúdení na večný trest za časovo ohraničený hriech. Jedným z nich je, že zhrešili proti večnému dobru, keď pohrdli večným životom.“ – ST, Doplnok, 99, 1 Je v zhode s Božou spravodlivosťou, aby na hriešnikov uvaľovala večný trest? V Tomášovej dobe – podobne ako v súčasnosti – …

Články

Svätý Tomáš Akvinský: Aký vzťah je medzi svätými a zatratenými

„Láska je základom zľutovania, keď je pre nás možné z lásky niekomu priať, aby sa skončilo jeho nešťastie. Niečo také však svätí zatrateným nemôžu priať, pretože by to bolo proti božskej spravodlivosti.“ – ST, Doplnok, 94, 2 Budú svätí v nebi vidieť utrpenie zatratených? U Proroka Izaiáša Boží ľud volal: „Pozri sa z neba a …