kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 3 z 3 VÝSLEDKOV
Články

Uctievanie svätej Heleny

Cnosti svätej Heleny boli známe po celom svete a čoskoro sa táto svätica stala predmetom verejnej úcty. Synovská láska Konštantína, ktorý na matku nežne spomínal, zodpovedala všeobecnej úctivosti, pretože celý cisársky dvor Helenu miloval a velebil. Už Eusebios a svätý Ambróz o nej hovorili ako o svätici. Úcta k svätej Helene začala v Ríme neďaleko …

Články

Narodenie a detstvo svätej Heleny

V kronike každého národa sú určité osobnosti, ktoré ovplyvnili dejiny. Prvé roky ich mladosti sú často zahalené do nepreniknuteľných tajomstiev až do chvíle, keď zažiaria jasom na obzore dejín v Božom svetle. Takou osobnosťou je i svätá Helena. Podobne ako je to v prípade predkov svätej Heleny, historici sa nezhodujú v mieste jej narodenia. Trier, …

Články

Pokresťančenie Ríma za vlády cisára Konštantína

Kresťanstvo sa šírilo a čoskoro sa celý Východ hlásil ku Kristovej viere. Ľudia prichádzali zo všetkých kútov sveta a chceli sa dať pokrstiť. Bojazliví a vystrašení kresťania, ktorí sa doteraz neodvážili verejne vyznávať svoju vieru, sa otvorene hlásili ku Kristovi. Konštantín sa snažil o obnovenie zbúraných chrámov, pretože tie, ktoré stáli, už nepostačovali davom nových …