kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 5 z 5 VÝSLEDKOV
Články

Svätý Alojz Gonzaga sa zrieka titulu kniežaťa a vstupuje do rádu

Alojz sa napokon koncom októbra 1585 pobral do Mantovy, kde mal v prítomnosti všetkých členov svojej vznešenej rodiny podpísať už predtým cisárom schválenú právnu listinu, v ktorej sa navždy zrieka svojho panovania nad castiglionským kniežactvom, ako aj všetkých práv a dôchodkov s tým spojených. Príbuzní využili túto poslednú chvíľu a naďalej na neho naliehali, aby …

Knihy

Svätý Alojz Gonzága

Patrón študentov a mládeže. Hoci sa Alojz Gonzága narodil do vznešenej talianskej rodiny, nezanechal po sebe slávu vladára, vojenského vodcu či umelca, ale čosi oveľa hodnotnejšie – príklad svojej vrúcnej lásky k Bohu, ku ktorému prilipol už od útleho detstva. Nič, čo vo svojom krátkom živote vykonal, neurobil bez pomyslenia na Pána, ktorý mu jeho …

Články

Anjelské dieťa svätý Alojz Gonzaga

V severnom Taliansku, v úrodnej Lombardii, neďaleko mesta Mantova na peknej rovine leží mestečko Castiglione delle Stiviere. Tamojší zámok bol v druhej polovici 16. storočia sídlom castiglionského markíza Ferranteho Gonzágu, kniežaťa Rímskej ríše, ktorého rod už po dve storočia vládol v mantovskej zemi, ktorú dostali ako ríšske léno a ktoré bolo od čias Karola V. …

Články

Choroba svätého Alojza Gonzagu

Choroba zvaná mor, ktorá sa Alojzovi predtým vyhýbala, sa k nemu dostala teraz, keď sa už ani nevenoval nakazeným ľuďom. Písal sa 3. marec 1591. Správa o Alojzovom ochorení vydesila celý rád, iba on sa radoval, domnievajúc sa, že už nevstane z postele, iba keď bude povolaný do neba. Ako vždy, ani teraz počas choroby …

Články

Dojemný list umierajúceho sv. Alojza Gonzagu matke

Svätý Alojz Gonzaga neúnavne pracoval pre chorých v Ríme a staral sa o tých, ktorí zomierali na mor. Nie je prekvapením, že na mor napokon ochorel a vo veku 23 rokov zomrel. Na smrteľnej posteli napísal tento srdečný list svojej matke a ubezpečil ju tak o ciele svojho putovania. Je to krásny list a pripomína …