kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 2 z 2 VÝSLEDKOV
Články

Oháňanie sa nadpozemskými zbraňami

Hoci starozákonný Boží ľud dostal Mojžiša ako osloboditeľa a Jozueho ako dobyvateľa, predsa sa mu nepodarilo úplne vyčistiť zasľúbenú zem od zlých vplyvov a nepriateľov. To sa im vypomstilo, pretože napokon ich nepriatelia zaujali celé územie, ktoré im bolo dané (porov. Sdc 3, 1 – 4). Nie je to tak aj so mnou? Nie je …

Články

Plnosť v chudobe

Pri poslednej ekonomickej kríze sa náš príjem zredukoval z dvoch platov na jeden polovičný. Zároveň sme sa dozvedeli, že máme veľký dlh na zdravotnom poistení. Náš životný štandard sa znížil na minimum: jedli sme potraviny z cirkevnej výdajne, kúrili sme drevom a sprchovali sme sa raz za týždeň, aby sme znížili výdavky na elektrinu. Náš …