kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 3 z 3 VÝSLEDKOV
Články

10 spôsobov, ako žehnať

“Nech je zvelebený Boh, nech je zvelebené Jeho Sväté meno, nech je zvelebený Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek …” Na konci Svätej hodinky, keď je Najsvätejšia Sviatosť vystavená k úcte, nám udeľuje kňaz alebo diakon takéto požehnanie. Eucharistia je sám Ježiš. Potom, pred uložením Najsvätejšej Sviatosti do svätostánku, predsedajúci vyzve ľud, aby chválil Boha. …

Modlitby

10 spôsobov, ako žehnať

“Nech je zvelebený Boh, nech je zvelebené Jeho Sväté meno, nech je zvelebený Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek …” Na konci Svätej hodinky, keď je Najsvätejšia Sviatosť vystavená k úcte, nám udeľuje kňaz alebo diakon takéto požehnanie. Eucharistia je sám Ježiš. Potom, pred uložením Najsvätejšej Sviatosti do svätostánku, predsedajúci vyzve ľud, aby chválil Boha. …

Články

21 účinkov “obyčajného” prežehnania

Znamenie kríža je jednoduché gesto, no hlboké vyjadrenie viery pre katolíckych aj pravoslávnych kresťanov. Pre nás katolíkov je to niečo, čo robíme, keď vstupujeme do kostola, po tom, čo prijmeme Eucharistiu, pred jedlom a vždy, keď sa modlíme. Čo presne však robíme, keď robíme znamenie kríža? Týchto 21 vecí:  Modlíme sa Svoje modlitby začíname a …