kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 2 z 2 VÝSLEDKOV
Články

Čo je skutočné odpustenie?

Ježiš preliatím svojej krvi na Kalvárii navždy zmenil životný postoj „oko za oko“. Kristus nie je len objaviteľom odpustenia v medziľudských vzťahoch, ale aj jeho podstatou. „Odpustenie nie je len ochota vzdať sa svojho práva na nevraživosť, negatívne posudzovanie a ľahostajné správanie voči tomu, kto nám nespravodlivo ublížil. Je to zároveň podporovanie nezaslúžených vlastností súcitu …

Články

3 jednoduché kroky, ako naučiť deti odpúšťať

Prečítajte si zamyslenie Maury Roan Mckeeganovej o tom, prečo je potrebné učiť deti odpúšťať. Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. (Mt 6,14-15) Keď premýšľame o tom, ako sa dostať do neba, mnohým napadne dôležitosť pokánia. Vieme, že musíme povedať: …