Ježiš preliatím svojej krvi na Kalvárii navždy zmenil životný postoj „oko za oko“. Kristus nie je len objaviteľom odpustenia v medziľudských vzťahoch, ale aj jeho podstatou. „Odpustenie nie je len ochota vzdať sa svojho práva na nevraživosť, negatívne posudzovanie a ľahostajné správanie voči tomu, kto nám nespravodlivo ublížil. Je to zároveň podporovanie nezaslúžených vlastností súcitu a veľkorysosti, ba dokonca lásky voči tejto osobe.“

Táto definícia odborníka v oblasti zdravia zodpovedá Kristovmu evanjeliu o odpustení. Pripomína nám životy svätých, ktorí boli príkladom odpustenia, ako svätá Mária Goretti, svätá Rita, svätý Ján Pavol II. a ďalší. Odpustenie je príležitosťou povzniesť sa na úroveň milosrdnej lásky v napodobňovaní Ježiša, ktorý nám odpúšťa nespočetne veľa ráz. Keď dokážeme odpustiť, často zažijeme uzdravenie, pokoj a slobodu. Priznať si chyby, hľadať Božie odpustenie, poprosiť druhého o odpustenie a odpustiť sebe samému si vyžaduje skutočnú pokoru a milosť.

Odpustenie od nás nevyžaduje, aby sme tolerovali zneužívanie alebo násilie. Ak si ublížil, priznaj si bolesť, neignoruj svoje emócie, ale vyhľadaj pomoc. Svoju situáciu vlož do modlitby, vyhľadaj poradenstvo a vykonaj si svätú spoveď (napríklad vtedy, ak je v tebe túžba po pomste). Potrebujeme, a Boh si to želá, aby sme priznali svoje pochybenie. Odpustiť neznamená znížiť sa k odvete.

Odpustiť:
• neznamená schvaľovať
• neznamená ospravedlňovať
• neznamená tolerovať
• neznamená zabudnúť
• neznamená len zmieriť sa
• neznamená byť ľahostajným voči previnilcovi
• neznamená vyhýbať sa zákonnému postihu.

Existujú štádiá odpustenia:
• popieranie
• sebaobviňovanie
• štádium obete
• štádium rozhorčenia
• štádium prežitia
• štádium integrácie.

V pastoračnej starostlivosti rozlišujeme:
• zlomené srdce, ktoré má pocit, že nedokáže odpustiť;
• zatvrdnuté srdce, ktoré je rozhodnuté neodpustiť;
• zlomené srdce, ktoré potrebuje uzdravenie;
• zatvrdnuté srdce, ktoré potrebuje obrátenie.

Tento úryvok pochádza z knihy Božie uzdravujúce milosrdenstvo, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.