kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 1 z 1 VÝSLEDKOV
Články

Proroctvo sv. Pátra Pia o Medžugorii

Je známe, že dvaja významní požehnaní svätci dvadsiateho storočia, pápež Ján Pavol II. a Matka Tereza z Kalkaty, verili zjaveniam v Medžugorí a každý deň dokazovali, že sa modlia s Madonou z Medžugoria. Je však menej známou skutočnosťou, že aj sv. Páter Pio, veľký taliansky mystik, stigmatik a svätý, mal tiež do činenia s udalosťami …