kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 3 z 3 VÝSLEDKOV
Články

Vyvolená duša ukrižovaného Ježiša: Sestra Mária Marta Chambonová

„Čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných.“ (1 Kor 1, 27) V septembri 1867 vypukla v Savojsku cholera. Aj v Chambérach si vyžiadala mnoho obetí a v kláštore sa obávali dňa, keď sa mali chovanice vrátiť. Predstavená prikázala sestre Márii …

Články

Sestra Mária Marta a Eucharistia

Božský Spasiteľ určil svojej dôverníčke miesto pred svätostánkom práve tak ako pri päte kríža, keď jej povedal: „Dcéra moja, keby si každý deň nevystupovala na Kalváriu, aj keď ti to prináša toľko utrpenia, a keby si ma denne neprijímala, nemala by si sily na prácu. Sväté prijímanie je tvojím životom a prostriedkom, ktorý používam, aby …

Články

Skúšky sestry Márie Marty Chambonovej

Život sestry Márie Marty bol plný ťažkostí. Jej pôst, ktorý trval päť rokov a rôzne sa vykladal, rozličné, často obťažné opatrenia predstavených, akési záhadné ovzdušie, ktoré našu sestru obklopovalo, dojem nadprirodzených udalostí, a popritom stále trvajúca nedokonalosť – toto všetko spôsobovalo, že si spolusestry nemohli vytvoriť o sestre Márii Marte jasný úsudok. V roku 1875 …