kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 1 z 1 VÝSLEDKOV
Články

Bola kňazova slabá viera dôvodom sviatku Božieho Tela?

Kňaz v pochybnosti Nemecký kňaz menom o. Peter Pražský zápasil so svojou vierou v Najsvätejšiu Eucharistiu. Okolo seba vídal nezáujem laikov, všeobecnú nemorálnosť a lenivosť duchovenstva a nedostatok úcty k posvätnej liturgii. Bolo pre neho ťažké uveriť, že náš Pán Ježiš by sa s nami delil o svoje Telo a Krv vo Svätej Eucharistii. Stalo …