Hoci dramatické znázornenie démonického posadnutia, ako je to vidieť v Hollywoodských filmoch, sa môže zdať byť hlavnou metódou diabla, istý dominikánsky kňaz a exorcista varuje, že väčšou a častejšou hrozbou pre spásu človeka je pokušenie k hriechu.

Najbežnejším prejavom démonov je pokušenie, ktoré je omnoho významnejšie než posadnutie,“ hovorí otec Francois Dermine, OP. Exorcista, ktorý je v službe už vyše 25 rokov, vysvetlil, že posadnutie nie je duchovnou hrozbou takou, akou je pokušenie. Človek, ktorý bol posadnutý diablom, môže stále konať mimoriadny duchovný pokrok a môže sa jedného dňa stať svätým. Dôvodom je, že démonické posadnutie tela osoby nastáva bez vedomia alebo súhlasu takejto osoby. Posadnutie samo osebe nezbavuje obeť morálnej viny. „Nesmieme podceňovať význam pokušenia. Nie je také veľkolepé ako posadnutie, ale je oveľa nebezpečnejšie pre dušu,“ uviedol Dermine.

Odolať pokušeniu je jednoduché, hoci to nemusí byť vždy ľahké. Musíte sa samozrejme vyhnúť príležitostiam k pokušeniu a musíte žiť kresťanský a duchovný život. Musíte sa modliť, musíte sa snažiť konať správne a milovať ľudí, s ktorými sa stretávate každý deň, a ľudí, s ktorými žijete.

Dermine povedal, že ďalšou najbežnejšou formou démonickej aktivity je útlak. Niekedy môžu mať ľudia veľa problémov často zdravotného, pracovného alebo rodinného charakteru, ktoré sa nedajú vysvetliť prirodzenými príčinami. Ak sa príčina považuje za démonický útlak, tieto problémy sa nazývajú „nadprirodzené“ a môžu si vyžadovať pomoc exorcistu. “Toto je najbežnejšia mimoriadna aktivita diabla, zatiaľ čo pokušenie sa považuje za “obyčajnú” démonickú akciu.

Dermine varoval, že ľudia by nemali okamžite dôjsť k záveru, že fyzické problémy alebo utrpenie sú výsledkom démonického útlaku, pretože sa dajú najčastejšie vysvetliť prirodzenými príčinami. Ak niekto odôvodnene navštívil lekára alebo psychológa a napriek tomu nebolo možné nájsť žiadne prirodzené vysvetlenie, môže navštíviť exorcistu. „Keď niekto príde a požiada o požehnanie pre konkrétny problém, prvú vec, ​​ktorú sa musí exorcista opýtať, je, či navštívil lekára.“ hovorí kňaz.

Dermine je francúzskym Kanaďanom, ktorý žil v Taliansku krátko pred svojou kňazskou vysviackou v roku 1979. Od roku 1994 pracuje ako exorcista v talianskej arcidiecéze Ancona-Osimo. Hovorí o živote exorcistu počas 14 kurzov exorcizmu a modlitieb za oslobodenie, ktoré organizuje Pápežská univerzita Athényeum Regina Apostolorum a GRIS (Socio-náboženská informačná a výskumná skupina).

Týždenný kurz, ktorý sa konal minulý rok v máji, necvičil nových exorcistov, ale jeho cieľom bolo poskytnúť všeobecnú formáciu kňazom a laikom o tom, čo je exorcizmus, a k tomu súvisiace témy. Dermine uviedol, že mnoho laikov, ktorí sa zúčastňujú kurzu, sú tam na žiadosť svojho biskupa, aby sa mohli naučiť, ako lepšie podporovať a pomáhať kňazom pri exorcizme.

Dermineho prednáška sa venovala aj niektorým častým chybám, ktoré robili exorcisti. Napríklad jednou z nich je, že si zamieňali nadprirodzené (démonické) prejavy s nadprirodzenými charizmami, ktoré pochádzajú od Boha. “Je to veľmi dôležitý rozdiel. Máme ľudskú podstatu a nemôžeme vedieť veci bez toho, aby sme sa neučili prostredníctvom našich zmyslov. Boh nás stvoril, aby sme pôsobili určitým spôsobom. Ak máte mimozmyslové vnímanie a podobné veci, ktoré nie sú určené na pomoc alebo vyprovokovanie duchovného výsledku, potom nemôžu pochádzať od Boha,“ varoval. Ľudia s týmto vnímaním sú v sekulárnej kultúre často označovaní ako „médiá“. Tieto typy nadprirodzených pocitov alebo prejavov môžu byť pre ľudí „príčinou mnohých problémov“, preto budú potrebovať pomoc exorcistu. Kňaz poznamenal, že organizovanie kurzu exorcizmov pre kňazov a vybraných laikov má kultúrnu hodnotu, a to preto, že téma je často záhadná. Preto je dôležitá snaha porozumieť jej. “Väčšina ľudí, ktorí sem prichádzajú, tu chodia nie pre to, že majú v úmysle stať sa nevyhnutne exorcistami, ale chcú im porozumieť,” uviedol.

zdroj: CNA

Tip na knihu: Diabolské posadnutia a exorcizmus, Ničivá sila okultizmu, Plná Božia výzbroj. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.