kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 480 VÝSLEDKOV
Články

Kristove posolstvá pre svet zo španielskeho mesta Limpias

Zjavenia božského Spasiteľa v Limpias nie sú určené iba pre Španielsko, ale pre celý svet. Ukrižovaný Ježiš si praje byť lepšie poznávaný a vrúcnejšie milovaný. Kristus na kríži si praje pritiahnuť veriacich všetkých národov k sebe, rozdávať milosti a zmilovanie, spasiť a chrániť deti svätej Cirkvi pred udalosťami budúcich dní. Jedine v kríži je spása. …

Články

Svedectvo španielskeho vyslanca o zázračnom kríži v Limpias

Španielsky vyslanec F. Zea sa v auguste 1920 zdržal dlhší čas v Limpias a v časopise El Diario Montañez uverejnil správu o zázrakoch, ktoré tam uvidel. „V auguste 1920 som kostolík v Limpias navštívil sedemkrát. Zakaždým som s veľkým záujmom pozoroval kríž z umeleckej stránky. Štyrikrát som nevidel nič zvláštne. Keď som 14. augusta stál …

Články

Som katolík, pretože potrebujem očistec

Aké iné možnosti okrem očistca mám po svojej smrti? (1) Budem vari dosť svätý na to, aby som vydržal nebo, priame videnie nekonečne svätého ohňa Božej spravodlivosti? To sa skôr v starobe pokolenačky vyšplhám na Mount Everest.(2) Pôjdem do pekla, hoci milujem Ježiša a Ježiš miluje mňa? Prečo by dopustil niečo také?(3) Reinkarnujem sa? Ale …

Knihy

Ako čítať knihu Božie uzdravujúce milosrdenstvo?

Dielo Božie uzdravujúce milosrdenstvo má byť príručkou osobnej reflexie alebo skupinovej duchovnej obnovy. Zahŕňa duchovné cvičenia pre vnútorné uzdravenie, založené na Božom milosrdenstve vo Svätom písme a v životoch svätých. Desať životných pravidiel učeníka milosrdenstva Mariánska predprípravaMária, Matka milosrdenstva, pripravuje cestu k uzdraveniuBez Máriinej spolupráce s milosťou by sme nemali Božie milosrdenstvo. Mária nám nielenže …

Knihy

Božie uzdravujúce milosrdenstvo

„Veríme, že nás Ježiš môže uzdraviť a prebudiť zo smrti?“ Pápež František Človek, ktorý potrebuje uzdravenie, nesie ťažké bremeno. Iba Ježiš môže uzdraviť ľudské srdcia a ponúknuť nám nevyčerpateľnú lásku. Je pripravený zahrnúť naše ubolené duše milosrdenstvom. V knihe Božie uzdravujúce milosrdenstvo nám skúsená exercitátorka Kathleen Beckmanová ponúka duchovné cvičenia založené na Božom milosrdenstve vo Svätom písme a …

Modlitby

Modlitba obetovania za duše v očistci

Dobrotivý Bože! Pretože je tvojou svätou vôľou, aby sme sa modlili za duše v očistci, obetujeme ti skrze najčistejšie ruky Panny Márie všetky sväté omše, ktoré sa dnes slúžia na tvoju slávu a česť a za spásu duší v očistci. Pokorne ťa prosíme, pre hojné zásluhy tvojho milovaného Syna zotri ich vinu a zmiluj sa …

Modlitby

Modlitba ku Kráľovnej predrahej krvi

Mária, pozdravujeme ťa, Kráľovná predrahej krvi, lebo Božia krv je najvyšší titul tvojej kráľovskej dôstojnosti nad celým svetom. Ty si ju darovala Božiemu Synovi. Ty si sa zjednotila s obetou krvi, ktorú nepoškvrnený Baránok Ježiš prelial ako zmierenie Boha s ľuďmi a medzi sebou. Preto si pre nás Matkou v poriadku milosti a Rozdávateľkou dobrodení …

Modlitby

Litánie k predrahej Kristovej krvi

(Schválil ich pápež Ján XXIII. roku Pána 1960.) Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Krv Kristova, krv …

Modlitby

Spoznajte silnú mariánsku modlitbu Memorare

Nábožná, nesmierne silná modlitba Memorare sa začína pokornou prosbou: „Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária…“ Mnohí z nás už zrejme počuli tieto slová i celú modlitbu, ktorá po nich nasleduje, no možno sa ju nedokážu spamäti pomodliť, alebo nepoznajú jej históriu a duchovné ovocie, ktoré sa rodí zo začlenenia tejto pobožnosti do nášho života. Hlbšie preniknutie …

Modlitby

Potrebujete rýchlu pomoc? Pomodlite sa expresnú novénu Matky Terezy

Modlitba „Memorare – Rozpamätaj sa“ sa odrieka deväťkrát za sebou. Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária,že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený,kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomocalebo o príhovor žiadal.Aj ja touto dôverou povzbudený k tebe,Matka, Panna panien, sa ponáhľam,k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem,ja úbohý hriešnik.Matka večného Slova, …

Knihy

Príď a uzdrav nás!

Boh nás miluje celých. Žiadna časť našej osobnosti nie je pred ním skrytá a nie je nič, s čím by si neporadil. Boh nás chce uzdraviť a oslobodiť. Túži, aby sme žili v jednoduchej radosti životom slobodných ľudí. On je darcom duchovného, vnútorného i fyzického uzdravenia. Kniha Príď a uzdrav nás! je modlitbovým sprievodcom, s ktorým môžeme …

Modlitby

Modlitba študenta k dieťaťu Ježišovi

Dieťa Ježiš, večná a vtelená múdrosť, ty všetkým hojne udeľuješ svoje milosti a zvlášť študujúcej mládeži, ktorá sa ti odovzdáva. Zhliadni preto milostivo i na mňa, ktorý ťa vzývam, aby si ma ochraňoval v mojom štúdiu. Ty, Boží muž, si Pánom poznania, prameňom múdrosti a pamäti, príď na pomoc mojej slabosti. Osvieť moju myseľ a …

Modlitby

Modlitba za uzdravenie chorého

Dieťa Ježiš, Pán života i smrti, ja, aj keď nehodný a úbohý služobník, sa ti klaniam a prosím ťa o uzdravenie (uvádza sa meno osoby), ktorý/-á je mi taký/-á blízky/-a. Osoba, ktorú ti zverujem, veľmi trpí mnohými bolesťami a nemôže nájsť inú úľavu než v tvojej všemohúcnosti, do ktorej vkladá všetky svoje nádeje. Uľav jej, …

Modlitby

Modlitba k dieťaťu Ježišovi

Túto modlitbu sa veriaci modlia každý večer v chráme Pražského Jezuliatka v Arenzane v Taliansku. Sväté dieťa Ježiš, ty udeľuješ svoje milosti tým, ktorí ťa vzývajú, zhliadni na nás, ktorí kľačíme pred tebou, a vyslyš našu modlitbu. Zverujeme ti všetkých svojich úbohých, ktorí sú v núdzi a dôverujú tvojmu božskému Srdcu. Vztiahni k nim svoju …

Články

Čo je skutočné odpustenie?

Ježiš preliatím svojej krvi na Kalvárii navždy zmenil životný postoj „oko za oko“. Kristus nie je len objaviteľom odpustenia v medziľudských vzťahoch, ale aj jeho podstatou. „Odpustenie nie je len ochota vzdať sa svojho práva na nevraživosť, negatívne posudzovanie a ľahostajné správanie voči tomu, kto nám nespravodlivo ublížil. Je to zároveň podporovanie nezaslúžených vlastností súcitu …

Knihy

Účinná novéna troch Zdravasov

Účinná novéna troch Zdravasov je nádherná modlitba na počesť troch zvláštnych darov Panny Márie, ktorými ju Boh zahrnul: jej moci, múdrosti a milosrdenstva. Každý z nich je spojený s Najsvätejšou Trojicou, s ktorou je Mária dokonale zjednotená. Túto novénu možno označiť slovami: krátka, silná, účinná. Touto novénou vzývame Máriu, aby dary, ktorými ju Najsvätejšia Trojica tak štedro zahrnula, použila v …