kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 709 VÝSLEDKOV
Knihy

Pravda o očistci

Mnohé knihy o očistci sa zamýšľajú nad tým, ako môžeme pomôcť dušiam, ktoré v ňom trpia. Táto kniha ponúka trochu iný pohľad a prináša praktické tipy, ako sa mu vyhnúť. Dobrou správou je, že nemusíme nevyhnutne znášať mučeníctvo; potrebné je „len“ rásť v cnosti. Čítaním tejto knihy sa ponoríte do reality očistca prostredníctvom zjavení mystikov …

Modlitby

Krátka modlitba za duše v očistci

Všemohúci Bože, u ktorého prebývajú duše dokonalých a ktorý sa staráš o duše nedokonalých, čo odišli zo sveta s nižšou mierou tvojej milosti, a keďže ešte nie sú hodni tvojej prítomnosti, zotrvávajú v stave smútku a dočasnej beznádeje! Ako ti dobrorečíme za svätých, ktorí už boli prijatí do tvojej slávy, tak ti s pokorou prednášame …

Články

Spytovanie svedomia

Spytovanie svedomia sa často spája s matematikou, ale – pozor, dobrá správa! − Božie pravidlá pre šťastný život nie sú matematické. Spytovanie svedomia (lat. examen) je v skutočnosti skúmanie nášho svedomia, aké robí napríklad lekár. Je to skúmanie toho, čo v našom živote funguje správne, čo treba posilniť a čo vyliečiť. Pri spytovaní svedomia nie …

Články

Načo nám slúži svätá spoveď?

To je dôležitá otázka. Pre mnohých ľudí nie je ľahké ísť na spoveď a vyznať kňazovi hriechy. Je to náročná výzva, ale tí, ktorí k nej pristupujú pravidelne, potvrdia, že každé stretnutie s Ježišom v tejto sviatosti je mimoriadnou a veľmi potrebnou skúsenosťou. Je úžasné cítiť, že Pán Boh nás miluje. Keď sa s ním …

Články

Čistota v manželstve

Celý život v manželstve je dar; ale mimoriadne zreteľné je to vtedy, keď manželia – venujúc sa vzájomne láske – uskutočňujú to stretnutie, ktoré z nich robí „jedno telo“. Svätý Ján Pavol II. Ak žijete v manželstve alebo sa doň čoskoro chystáte vstúpiť, alebo by ste sa raz chceli oženiť či vydať, potrebujete si zodpovedať …

Články

Svedectvo: „Vykonávala som mágiu s dobrým úmyslom“

Toto svedectvo môže vzbudzovať dojem, že medzi mnohými podvodníkmi, ktorí vedia a chcú podvádzať, sa môže nájsť niekto, kto praktizuje mágiu bez vedomého úsilia o podvod. Ide o určitý druh sebaklamu. Osoba je presvedčená, že robí dobro. V skutočnosti bez toho, aby si to uvedomovala, klame samu seba. A klame aj iných. Nasledujúce svedectvo zdanlivo …

Články

Svedectvo: „Prežívala som ťažké obdobie so svojím snúbencom“

Odkedy som sa zasnúbila, prežívala som veľmi ťažké obdobie, pre moju rodinu a aj pre môjho snúbenca. Povedala som o tom jednej kolegyni v práci a tá mi poradila jednu veštkyňu z kariet, ktorej služby aj ona využívala. Dala som sa presvedčiť a navštívila som ju. Po opísaní mojej situácie veštkyňa povedala, že mi porobili, …

Články

Mágovia a mágia v Novom zákone

Celé kázanie Pána Ježiša a apoštolov bolo samo o sebe protijedom proti pohanským zvykom a rôznym praktikám mágie. Aj v Novom zákone máme jasné výroky odsúdenia a dokonca, ako uvidíme ďalej, aj priame konfrontácie medzi Kristovými apoštolmi a mágmi. Príklad jednoznačného odsúdenia nám dáva apoštol Pavol, ktorý medzi skutkami nezlučiteľnými s Božím kráľovstvom menuje aj …

Články

Eucharistia je živá

Keď prichádzam vo svätom prijímaní do ľudského srdca, mám ruky plné milostí a túžim ich dať duši. No duše si ma vôbec nevšímajú, ponechávajú ma samého a zaoberajú sa niečím iným… Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvym. Denníček, 1385 Eucharistia je živá. Môže sa vám to zdať samozrejmé. Tak sa to zdalo aj mne …

Články

Tvárou v tvár so Segatashyom, vizionárom z Kibeha

Keď som na jeseň 1992 prišla na univerzitnú pôdu, verejné Segatashyove zjavenia sa už pred viac ako deviatimi rokmi skončili. A kazateľské misie, na ktoré ho Ježiš poslal do Burundi, Zairu a Rwandy, sa skončili bez toho, aby som mala možnosť stretnúť ho osobne alebo byť svedkom jeho zjavenia. Najfrustrujúcejšie bolo, že počas svojej kazateľskej …

Knihy

Spytovanie svedomia pre tých, čo túžia po vnútornom uzdravení

Hriech je chorobou ľudského ducha, ktorá človeka ničí a vedie ho k duchovnej smrti. Sviatosť zmierenia je veľký Boží dar, prostredníctvom ktorého sa uzdravujeme z rán spôsobených hriechom. Aby sme mohli naplno zakúsiť uzdravujúcu moc tejto sviatosti, mali by sme sa na jej prijatie náležite pripraviť. Táto knižka nám v tom pomôže. Je určená tým, …

Články

Kto je Boh?

„Verím v Boha“: toto prvé tvrdenie Vyznania viery je aj najzákladnejšie. Celý Symbol viery hovorí o Bohu a aj keď hovorí o človeku a o svete, robí to vo vzťahu k Bohu. Všetky články Kréda závisia od prvého, podobne ako Božie prikázania rozvíjajú prvé prikázanie. (2083) Ostatné články nám umožňujú lepšie poznať Boha takého, aký …

Články

Hlas diabla a hlas Boha

Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Rim 15, 13 Svätý Ignác bol pred svojím obrátením zlý človek. Hovorí sa o ňom, že predtým než mu delová guľa prerazila nohu počas boja v rodnom Španielsku, ktorý on sám inicioval, pravdepodobne porušil všetky prikázania. …

Články

Pravidlá života katolíckeho bojovníka

Cirkev po celé veky uznáva prínos usporiadaného života s určitými pravidlami pre všetkých svojich veriacich, nielen pre kňazov a rehoľné sestry. „Mnohí katolíci sa v priebehu storočí usilovali zo všetkých síl žiť čo najdokonalejšie pre Boha. Hľadali múdrosť duchovných vodcov svojej doby, ktorí ,usilujúc sa upevniť svoje povolanie‘ (2 Pt 1, 10) zapisovali si postoje …

Články

Prvé sväté prijímanie svätej Márie Goretti

Túžba malej Márie Goretti prijať prvé sväté prijímanie v nej prirodzene rástla – mala však len desať rokov a obvyklý vek na prvé sväté prijímanie bol dvanásť. Až niekoľko rokov po jej smrti pápež svätý Pius X. povolil, aby k svätému prijímaniu mohli pristupovať aj mladšie deti. A predsa bola Mária pripustená k svätému prijímaniu …

Články

Cirkev Veľkej soboty. Japonská duchovná cesta

Prvý kontakt s Japonskou cirkvou môže byť šokujúci. Maličké, chudobné kostolíky, často so statusom katedrály, sú zvláštnym znakom japonského katolicizmu. Vo veľkých metropolách sa nedajú nájsť ľahko, často sú ukryté niekde bokom. Niekedy sú vedľa nich – ako v Tokiu – veľké katolícke rehoľné univerzity. Prázdne steny, niekoľko obrazov a veriaci, ktorí sa ticho klaňajú …