kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 1 z 1 VÝSLEDKOV
Články

Uzdravujúca sila žalmov

V Liste Marcelínovi svätý Atanáz ponúka krásnu meditáciu o jedinečnej sile žalmov, ktoré prinášajú emocionálne uzdravenie. Myslím si, že to, čo hovorí o modlitbe so žaltárom, možno najlepšie pochopiť optikou klasickej gréckej koncepcie „mimesis“ (alebo „representatio“ v latinčine), aj keď so silne kristocentrickým charakterom. Hoci boli Atanázove úvahy napísané pred stáročiami, dodnes nestratili nič zo …