kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 1 z 1 VÝSLEDKOV
Články

15 foriem utrpenia Pána

Ctihodný arcibiskup Fulton J. Sheen sa kedysi vyjadril k mnohým menám a titulom, ktoré by sme mohli dať Ježišovi. Ježiš sa často nazýva Cesta, Pravda, Život, Chlieb života a Živá voda. Môže sa tiež nazývať Baránkom Božím, Alfou a Omegou ako aj Dobrým Pastierom. Avšak meno, ktoré najviac vystihuje dôvod Ježišovho príchodu, jeho smrti a …