kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 1 z 1 VÝSLEDKOV
Články

Svätenia vína svätého Jána. Odkiaľ prišla táto tradícia?

Svätý Ján Evanjelista bol prorok, teológ a mystik. Bol synom Zebedeja a jeho manželky Salome, a mladším bratom Jakuba staršieho. Pracoval ako rybár. O jeho bohatstve svedčí skutočnosť, že mal vlastnú loď a siete. Niektorí si myslia, že dodával ryby na stôl veľkňaza. Vďaka tomu mohol po zatknutí Ježiša priviesť Petra do jeho nádvoria. Evanjelium zaznamenáva Jánovu prítomnosť počas Premenenia na vrchu …