Slovo, ktoré sa objavuje v názve tohto článku, je neologizmus. Avšak ako každý neologizmus vyplýva z potreby opísať realitu, ktorú zažívajú tí, ktorí neologizmy vytvárajú, a preto sa autor tohto článku rozhodol vytvoriť nové slovo na opísanie osobitnej skúsenosti spojenej s najpopulárnejšou mariánskou modlitbou sveta.

Stáva sa, že človek prežíva vo svojom živote ťažké obdobia. Často ich vôbec neočakáva, no ony zrazu prídu a obrátia svet hore nohami. Niekedy zápasíme s problémami, ktoré nás jednoducho zahlcujú a vzbudzujú v nás pocit bezmocnosti a my zrazu čelíme zlu a utrpeniu, ktoré zasiahne náš najcitlivejší bod. Choroba, rodinné problémy či nakoniec smrť milovanej osoby sú pre človeka vždy výzvou.

V takýchto chvíľach sa ukáže, v akých duchovných a duševných podmienkách sa skutočne nachádzame. Musím priznať, že som nedávno zažil stav, vďaka ktorému som sa nazrel na realitu z iného uhla. Ohromený problémami a starosťami som hľadal pomoc, ale čím viac som sa ich snažil rozumom zdôvodniť, tým viac som stratil silu a začal mať pochybnosti. A teraz? Prestal som premýšľať a začínam milovať!

Nie vždy si poviem, že to bude v poriadku. Podceňovanie problémov to vôbec nerieši. Našťastie, duchovný život človeka často pracuje intuitívne a vyberá si prirodzené problémy pri riešení životných problémov. Tu sa objavuje ružencoterapia. Vo večerných hodinách, keď k človeku prichádzajú rušivé myšlienky a nemôžem pracovať, čítať či dokonca sedieť, sa vynára frustrácia a mám pocit, že strácam kontrolu nad svojím životom. Potom nemôžem urobiť nič iné, len siahnuť po ruženci, ktorý leží vedľa mojej nočnej lampy a začať premýšľať o živote Ježiša a Márie.

Každý ruženec je pre mňa výzvou, ale každý prináša aj niečo nové. Toľkokrát sa stalo, že som vnímal tajomstvá ruženca novým spôsobom. Nie je to len nudné opakovanie, ale existuje náhľad, ktorý reálne súvisí s mojimi problémami.

Keď sa modlím, začnem nazerať na svoj život cez prizmu udalostí, ktoré sa stali v evanjeliu. Božie slovo skrze ruženec nachádza vo mne akúsi aktualizáciu. Dodnes sa nedokážem diviť, že také veci sú možné. Dotýkam sa skutočnosti, ktorá nie je ľudsky vysvetliteľná. Zažívam zvláštny liečebný proces, ktorý mi umožňuje pokojne spávať a nachádzať silu na ďalší deň.

Ruženec, ktorý sa zdá byť len opakovaním, sa ukazuje ako najlepšia terapia duše, akú som kedy podstúpil. Len sa pýtam, či je to tak. Môže to byť inak? To neviem. Iba Boh vie.

Stalo sa však, že racionálnosť, ktorú sa vo svojom živote snažím usmerňovať, nie vždy plní svoju úlohu a často ma privádza na scestie beznádeje a je iná od ruženca. Prestal som myslieť a začínam milovať.

Tieto slová píšem bez emócií. Zdá sa mi, akoby bola prítomnosť Ježiša a Márie v tejto modlitbe nepopierateľná. Každý, kto čelil utrpeniu a smrti aspoň raz v živote, vie, o čom hovorím. Kontemplatívne ponorenie sa do evanjeliového príbehu mi dáva určitú empatiu s účastníkmi Ježišovho príbehu. Vidím sa medzi nimi. Cítim a dotýkam sa toho, čo Boh prežil pred 2 000 rokmi ako človek. Stávam sa účastníkom a zároveň cítim Božie zasľúbenie. Pravdepodobne sa pýtate, či mám problémy s ružencom. Samozrejme, že mám! Úsilie, ktoré vynakladám, sa mi zdá najtvorivejšie. Počas tejto modlitby sa snažím odovzdať celý svoj svet pocitov. Chcem milovať nechcené pocity, odovzdať svoje zranenia Ježišovi, vzdávať Bohu radostnú chválu.

Týmto spôsobom prežívam hlboký pokoj. Začínam sa pozerať na realitu skrze evanjelium. Prestal som sa báť a strachovať sa. Som pevne presvedčený, že s Bohom môžem odvážne znášať všetky protivenstvá. Nezáleží na tom, či som hriešnik alebo svätý. Som v rukách Boha, ktorý ma miluje a potrebuje. Moje problémy sa stali jeho problémami. Preto pravdepodobne cítim tú vnútornú úľavu. Ukazuje sa, že kríž nemusím niesť sám; že každý, kto sa ako ja takto spoliehal na seba, mal podobné skúsenosti, možno ešte ťažšie.

Znova som objavil ruženec a nemyslím si, že som ho objavil ja sám. Duchovná intuícia podporovaná milosťou ma doviedla k bodu, keď si uvedomujem, že existuje liek na všetky problémy. Samozrejme, že sa sami nevyriešia, ale mám silu čeliť im. Mojou túžbou je zdieľať túto skúsenosť podľa dominikánskeho princípu: rozjímať a zdieľať plody kontemplácie. Nech Bohu znie chvála skrze Máriu, že skrze ruženec prežívam autentickú priazeň, ktorú nazývam ružencoterapiou.

Tip na knihu: Ako sa modliť ruženec26 apoštolov ruženca, Rozjímanie nad ružencom. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.