• 2. marca 1900 sa narodil Józef Ulma
 • 5. marca 1900 Józefov krst
 • 1. septembra 1907 Józef začína chodiť do školy v Markowej
 • 24. júna 1910 Józefovo birmovanie
 • jún 1911 Józef končí štvorročnú základnú školu
 • 10. decembra 1912 sa narodila Wiktoria Niemczaková
 • 15. decembra 1912 Wiktoriin krst
 • 1. septembra 1919 Wiktoria začína chodiť do všeobecnej školy v Markowej
 • 1921 povolanie Józefa do armády
 • 1921 − 1922 Józefova služba v jednotke vo Vilniuse a Grodne
 • jún 1926 Wiktoria končí školu
 • 18. júna 1927 Wiktoriino birmovanie
 • 1. novembra 1929 − 31. marca 1930 Józefov roľnícky kurz na Štátnej roľníckej škole v Pilznie pri Tarnówe
 • august 1931 Wiktoria je poverená dať dožinkový veniec Wincentovi Witosovi, ktorý navštívil Markowú
 • 7. júla 1935 svadba Wiktorie a Józefa
 • 18. júla 1936 narodenie Stanisławy Ulmovej
 • 2. augusta 1936 krst Stasie
 • 6. októbra 1937 narodenie Barbary Ulmovej
 • 14. novembra 1937 krst Basie
 • 1938 Ulmovci kupujú pozemok vo Wojsławiciach (dnes Ukrajina, 10 km od poľskej hranice)
 • 5. decembra 1938 narodenie Władysława Ulmu
 • 26. decembra 1938 Władziov krst
 • september 1939 Józef sa zúčastňuje na obrannej vojne
 • 3. apríla 1940 narodenie Franciszka Ulmu
 • 21. apríla 1940 Franiov krst
 • 6. júna 1941 narodenie Antoniho Ulmu
 • 21. júna 1941 krst Antośa
 • 16. septembra 1942 narodenie Marie Ulmovej
 • 27. septembra 1942 krst Marysie
 • pravdepodobne december 1942 prijatie ôsmich Židov
 • 24. marca 1944 zločin spáchaný na rodine Ulmovcov a ukrývajúcich sa Židoch
 • 11. januára 1945 exhumácia zo záhrady Ulmovcov a pohreb na cintoríne v Markowej
 • 13. septembra 1995 Józef a Wiktoria získali ocenenie Spravodliví medzi národmi
 • 17. septembra 2003 otvorenie procesu blahorečenia rodiny Ulmovcov v rámci širšieho procesu so stodvadsiatimidvoma poľskými mučeníkmi z druhej svetovej vojny
 • 24. marca 2004 odhalenie pamätníka v Markowej venovaného zavraždenej rodine Ulmovcov
 • 25. januára 2010 prezident Lech Kaczyński vyznamenáva manželov Ulmovcov Veliteľským krížom Rádu znovuzrodenia Poľska
 • 17. marca 2016 v Markowej za prítomnosti prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu otvorili Múzeum Poliakov zachraňujúcich Židov počas druhej svetovej vojny. Múzeum nesie meno rodiny Ulmovcov
 • 20. februára 2017 Kongregácia pre kauzy svätých rozhoduje o samostatnom procese blahorečenia Ulmovcov
 • október 2017 prezident Andrzej Duda iniciuje práce na zákone o Národnom pamätnom dni Poliakov zachraňujúcich Židov pod nemeckou okupáciou
 • 2018 poľský parlament ustanovil 24. marec ako Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov pod nemeckou okupáciou
 • 17. decembra 2022 pápež František vyhlasuje dekrét, ktorý uznáva mučeníctvo Józefa a Wiktorie Ulmovcov a ich siedmich detí
 • 30. − 31. marca 2023 exhumácia pozostatkov Wiktorie a Józefa Ulmovcov a ich detí
 • 1. apríla 2023 ďalšie činnosti po exhumácii
 • máj 2023 do parlamentu prichádza návrh uznesenia, aby bol rok 2024 vyhlásený za Rok rodiny Ulmovcov
 • 10. septembra 2023 blahorečenie rodiny Ulmovcov: Józefa, Wiktorie, Stasie, Basie, Władzia, Frania, Antosia, Marysie a nenarodeného dieťaťa na lúkach v Markowej

Tento úryvok pochádza z knihy Ulmovci, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.