Sv. Ľudovít de Montfort napísal knihu s názvom Tajomstvo ruženca. V nej uverejnil citácie, ktoré nás motivujú k tomu, aby sme úctu k ružencu brali vážne. Medzi zaujímavé tajomstvá ruženca patria isto aj tieto: 

1. Ruženec nás zapaľuje láskou k Pánovi.
Máte pocit, že momentálne prežívate vlažnosť vo svojej viere? Odpoveďou je ruženec! Ako nás môže ale zapáliť pre Ježiša, keď je to väčšinou modlitba Zdravas’ Mária? Nezabúdajme, že keď sa modlíme Zdravas’ Mária, meditujeme o udalostiach Ježišovho života.

2. Blahoslavený Alan de la Roche podal svedectvo o tom, ako vyslobodil veľké množstvo ľudí posadnutých ružencom omotaním ruženca okolo ich krku.
Možno nie ste posadnutý démonom, ale môžete byť aktívny v tom, že sa budete chrániť! Ľudovít de Montfort hovorí o rôznych príbehoch, ako ruženec pôsobil na ľudí, keď ho držali v ruke. Majte ho teda vždy vo vrecku. Mimochodom, nebuďte tým, kto nosí ruženec len tak z módy. Pamätajte, že ide o sväteninu.

3. Spoločná modlitba
Tento druh modlitby je pre naše duše najväčším prínosom, pretože za normálnych okolností sú naše mysle počas verejnej modlitby v oveľa väčšej pohotovosti, ako keď sa modlíme sami.
Túto skutočnosť poznáme napríklad z rôznych druhov telesných cvičení. Keď cvičíme sami, ide nám to možno ľahko, ale keď cvičíme v skupine, navzájom sa motivujeme k vyšším výkonom. 

4. Slovo ruženec znamená koruna z ruží
To znamená, že zakaždým, keď sa ľudia modlia ruženec s oddanosťou, korunujeme hlavu Ježiša a Márie 150 bielymi ružami. Tieto ruže sú nebeskými kvetmi a nikdy nezmiznú ani nestratia na svojej nádhernej kráse.

5. Modlitba ruženca nám dáva hojnosť milostí
A to ešte počas nášho života. Okrem toho nám dáva pokoj do smrti a slávu vo večnosti. Takže už v časnosti profitujeme a pritom investujeme do vlastnej budúcnosti!

6. Skrze ruženec pomáhame bojovať za Cirkev 
Okrem toho zmierňujeme bolesti utrpenia v Cirkvi, a to všetko len preto, že nám záleží nielen na sebe, ale aj na iných. Bojovať za Cirkev znamená bojovať za všetkých, ktorí stále žijú na tejto strane sveta – na zemi a za trpiacu Cirkev, ktorá obracia našu pozornosť na duše v očistci. Určite poznáte milovaného človeka, ktorý zomrel? Modlite sa ruženec na tento úmysel!

7. Panna Mária radí sv. Dominikovi.
Môj synu,“ povedala jedného dňa, „nebuď prekvapený, že tvoje kázne neprinášajú výsledky, v ktoré si dúfal. Pokúšaš sa obrábať pôdu, ktorá nemala žiadnu závlahu.“ Máte niekoho, kto vás zaujíma alebo niekoho, s kým by ste chceli zdieľať lásku k Ježišovi? Predtým, než sa s ním/ňou porozprávate, môžete sa pomodliť ruženec, aby ste ich oslovili účinnými slovami.

zdroj: Epicpew

Tip na knihu: Ako sa modliť ruženec, Prečo ruženec? Prečo dnes?, Ruženec – záchrana pre svet. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.