kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 4 z 4 VÝSLEDKOV
Články

Horlivosť sv. Gemmy Galgani za spásu duší

Gemma bola od Boha poverená úlohou spolupôsobiť na diele vykúpenia, zvlášť na obrátení hriešnikov. Toto poslanie dostala slávnostným spôsobom, o ktorom napísala: „Ježiš sa ma pred niekoľkými dňami po svätom prijímaní spýtal: ,Povedz mi, dcéra moja, či ma veľmi miluješ?ʻ Čo som mu mala povedať? Moje srdce samo odpovedalo. ,Ak ma miluješ,‘ dodal, ,urobíš, čo …

Články

4 zázraky, ktoré sa udiali na príhovor svätej Gemmy Galgani

CISLIANO • 28. januára 1910 Aj u nás sa moc Gemminho príhovoru často prejavuje mimoriadnym spôsobom. Uzdravila sa ťažko chorá, ktorej už lekári nedávali žiadnu nádej. Pani, ktorá bola vo veľkom nebezpečenstve, bola uchránená od nešťastia. Učiteľka Klára Poratiová, zbožná dáma, vyhrala proces, ktorý sa predtým pre ňu skončil nešťastne. Dr. Robert Pastori, kňaz NEMBRO-BERGAMO …

Články

Umŕtvovanie svätej Gemmy Galgani

K svätosti sa dá dospieť len usilovnou snahou. Sám božský Spasiteľ povedal: „Nebeské kráľovstvo trpí násilím a násilníci sa ho zmocňujú.“ Gemma si podľa týchto slov zariadila celý svoj život. Predovšetkým ovládala s obdivuhodnou horlivosťou svoje zmysly. V celom živote ich nikdy nezneužila, a predsa sa zdalo, že sa chce na nich pomstiť s rovnakou …

Články

Účasť sv. Gemmy Galgani na Ježišovom utrpení

Nie je mnoho svätých, ktorí mali všetkých päť svätých rán súčasne. Duch Boží vanie, kam chce, a svoje úmysly dosahuje viac než dosť. Gemma patrila do počtu týchto vyznamenaných, nedostala však iba rany ukrižovaného Spasiteľa, ale mala podiel aj na jeho utrpení. Po krvavom pote, ktorý Pán Ježiš prelieval v Getsemanskej záhrade, nasledovalo bičovanie. Gemma …