Pri pohľade na svet a na všetko, čo sa deje, si čoraz častejšie kladieme otázku, či už nenastali posledné časy, obdobie vlády Antikrista. Všetko, čo má Antikrist vo svete a v dušiach spôsobiť, bude úplným opakom toho, čo urobil Pán Ježiš. Pred našimi očami sa ničí Cirkev, útočí sa na kňazov a zasvätené osoby. U nás v Poľsku došlo k odluke cirkví od štátu, to znamená, že sa zmenšila zvrchovanosť Božieho zákona nad právom a Kristus bol zosadený z trónu. To, čo sa deje dnes, nemá obdoby. Všade panuje odporný jed nenávisti. Prichádza silný úder voči Márii, jej ctiteľom, synom a dcéram. Existujú krajiny, kde Cirkev prežila niekoľko stáročí – Japonsko, Vietnam, Čína – napriek tomu, že tam bola hierarchia zavraždená alebo uväznená. Táto Cirkev prežila, lebo Mária bola s ňou, ona bola zárukou pravovernosti, berlou pravého učenia. Teraz sa žarty skončili a začal sa boj na život a na smrť.

„Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru, zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha; budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň!“ (2 Tim 3, 1 – 5).

Cieľom Antikrista v posledných časoch bude získať celkovú moc nad svetom, časnú aj duchovnú. Prorok Daniel o ňom píše: „Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a bude nivočiť svätých Najvyššieho, bude chcieť zmeniť časy (náboženstvo) a zákon“ (porov. Dan 7, 25). Ešte raz sa pozri na súčasnú tvár sveta v súvislosti s týmito slovami. Nevidíš analógiu? Áno, toto sa deje pred našimi očami. Tvár zeme sa mení alarmujúcou rýchlosťou. Svet sa čoraz viac uberá cestou do pekla.

Hoci veľa ľudí sa postaví na stranu osobného zla, nie všetci podľahnú zvodom. Preto si polož ešte jednu otázku: Keď vo svete dochádza k takému veľkému odpadnutiu, nepripraví si ten Zlý pascu aj na druhej strane? Bude napodobňovať Božie pôsobenie, aby oklamal takmer celú obývanú zem? Zlo maskované ako dobro? Pamätaj si, že sa predpovedá aj to, že v posledných časoch bude veľa falošných prorokov. Oni ako vlci v ovčom rúchu budú chodiť okolo a hľadať, koho by zožrali. Postav sa a bojuj za Božie kráľovstvo a neboj sa, lebo ako napísal prorok Daniel:

„Kráľovstvo však, vláda a moc nad kráľovstvami pod celým nebom bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho; jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jemu slúžia a poslúchajú ho všetky mocnárstva“ (Dan 7, 27).

Tento úryvok pochádza z knihy 40 dní duchovného boja, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.