Keď Mária hovorí: “Som služobnica Pána…” ako odpoveď na správu, že sa stane Matkou Božou, nehovorí slová ako: “Tentokrát splním Božiu vôľu, som k dispozícii, takže sa neskôr sa uvidí …”. Mária ale hovorí plné “áno”, bez podmienok. My sami sme niekedy odborníkmi na polovičaté “áno” – sme skvelí v predstieraní, v tom, že nerozumieme tomu, čo od nás Boh chce alebo čo nám hovorí naše svedomie.

Môžeme byť tiež prefíkaní a jednoducho sa môžeme vyhnúť tomu, že Bohu povieme skutočné a pevné “nie” tým, že sa budeme ospravedlňovať, že “nemôžeme” alebo “nie dnes, ale zajtra … zajtra sa mi bude dať, zajtra budem sa modliť, zajtra budem robiť dobré skutky.

Týmto spôsobom zatvárame dvere milostiam z odmietnutého “áno”. Každý z nás má v sebe takúto “zbierku” odmietnutých “áno”. Plné a bezvýhradné “áno”, ktoré povieme Bohu, je začiatkom nového príbehu. Premýšľali ste o tom? Vždy, keď Bohu povieme “áno”, spustí sa príbeh spasenia pre náš a pre iných. “Nie” zo strany človeka k Bohu nám ukazuje, ako človek uprednostňuje pohľad na samého seba viac než na svojho Stvoriteľa. Človek v takomto ponímaní chce vykonať všetko podľa seba a rozhodnúť sa, že na všetko si postačí sám. Ak človek opustí svoje spoločenstvo s Bohom, stratí sám seba a strach prenikne do jeho života, začne sa skrývať, obviňovať ľudí okolo seba, a tak sa začne pomaly vzďaľovať od Boha a hriech bude k nemu bližšie a bližšie. Avšak namiesto toho, aby Boh opustil človeka, kráča za ním a okamžite ho hľadá a pýta sa “Kde si?”

Podobne aj otec a matka hľadajú svoje stratené dieťa. Boh to však robí s obrovskou trpezlivosťou až do konca. Veľké “áno” Márie je to, čo umožnilo Bohu prísť na zem a žiť medzi nami. Vďaka tomuto “áno”, Ježiš začal svoju cestu medzi ľuďmi, pričom všetko započal v Márii, keď strávil prvé mesiace svojho života v jej lone. Ježiš neprišiel ako dospelý, silný a plne vyzretý muž, ale rozhodol sa, že bude nasledovať presne rovnakú cestu ako bežná ľudská bytosť robiac všetko rovnakým spôsobom okrem jednej veci: hriechu. Z tohto dôvodu si vybral Máriu, ako jedinú bytosť bez hriechu, bezúhonnú, a keď sa anjel zmieňuje o Márii slovami “plná milosti”, znamená to, že od začiatku v jej vnútri nebolo miesta pre hriech. Aj my, keď sa na ňu obrátime, spoznáme túto krásu. Vzývame ju ako plnú milosti, bez toho, že by sa jej hoc len dotkol tieň hriechu.

Zatiaľ čo “nie” od človeka na začiatku sveta zavrelo prechod človeka k Bohu, Máriino “áno” otvorilo cestu pre Boha, aby sa stal súčasťou ľudstva. Máriino “áno” je teda najdôležitejším v histórii. Je to verné “áno”, ktoré uzdravuje prvotnú neposlušnosť a vyvracia sebectvo hriechu. S veľkodušnosťou a dôverou, podobne ako Mária, povedzme dnes toto osobné “áno” nášmu Bohu.

Tip na knihu: Život Panny Márie vo videniach Luisy Piccarrety, Mystické mesto Božie, Posledné Máriino volanie. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.