kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 1 z 1 VÝSLEDKOV
Články

Osobitné čnosti dôležité pre prácu na sebe

Rozvoj nášho vnútorného sveta nie je možný bez praktizovania čností v našom každodennom živote. Čnosti nám tiež pomáhajú byť dobrými Božími nástrojmi v súčasnom svete. Svätosť totiž nemôžeme dosiahnuť bez neustáleho zápasu a boja. Človek, ktorý v sebe pestuje čnosti, má možnosť žiť v súlade so svojimi zásadami a zároveň sa ich nevzdať, keď sa …